Spadać trzeba mądrze

Mamy niezwykły dar do spektakularnych spadków, które potrafią niweczyć pracę zawodników i działaczy. O łzy – śmiechu z jednej i rozpaczy z drugiej strony – przyprawiają mnie wypowiedzi w rodzaju: zamknąć, zaorać zacząć od początku… Koniec wiosny zwiastuje na Południowym Podlasiu degradacje dwóch – przynajmniej – drużyn. Oby nie rzutowały one w jakikolwiek sposób na sytuację naszego sportu. Spaść może każdy zespół. Ważnym jest jednak, jak szybko się podniesie, i czy to przykre zdarzenie nie stanie się wygodnym pretekstem do ogłoszenia przez różne gremia „doradcze” totalnej klapy.