W Senacie jak w Białej Podlaskiej

Czwartkowe posiedzenie Senatu mogło przypominać nieco obrady Rady Miasta w Białej Podlaskiej. A to dlatego, że jednym z głównych tematów był rosnący dług publiczny. Co więcej rządzący zaproponowali takie zmiany w ustawie, by móc zadłużać państwo jeszcze bardziej. Skąd my to znamy? Zdaniem wnioskodawców zmian w ustawie o finansach publicznych obniżenie tzw. progów relacji państwowego długu publicznego do PKB ma na celu ustabilizowanie długu na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fi skalnej.

Jedyną osoba zabierającą głos w debacie nad proponowanymi rozwiązaniami był w miniony czwartek senator Grzegorz Bierecki reprezentujący Podlasie. – Panie Marszałku, przyszło nam debatować nad ustawą, która jest efektem obietnic złożonych przez ministra Rostowskiego, którego będziemy pamiętać za kreatywną księgowość. Jego dokonania w tym zakresie zostaną zapewne odnotowane w historii. Mamy do czynienia z pamiątką po ministrze Rostowskim – powiedział na wstępie senator. Grzegorz Bierecki tłumaczył, że po przyjęciu zaproponowanych w ustawie rozwiązań – kontrola nad rzeczywistym stanem budżetu państwa będzie utrudniona. – Zadłużając się w złych czasach możemy zbliżyć się do progu konstytucyjnego, albo go nawet niezauważalnie przekroczymy.

Wystarczy, że nam się pojawi jakiś nowy Sowizdrzał jak minister Rostowski – przekonywał senator. Grzegorz Bierecki zwrócił też uwagę na fakt, że mimo zmiany kierownictwa w resorcie finansów – polityka ministra niewiele się zmieniła. – Propaganda nadal trwa w tym ministerstwie. Rząd wprowadza w błąd społeczeństwo, że prowadzi odpowiedzialną politykę finansową. Nie prowadzi! Dalej się zadłuża. Jedynym czynnikiem zmniejszenia zadłużenia jest przejęcie środków z OFE. Ale to niebawem się skończy – przestrzegł. – Rozumiem, że to potrzeby dwóch kampanii wyborczych wymagały przyjmowania tych nowych wskaźników w ustawie. To niebezpieczne i propagandowe. Dlatego będę wstrzymywał się w głosowaniu nad tą propozycją – zakończył.

Żaden z senatorów ani przedstawicieli resortu finansów nie zdecydował się na polemikę z senatorem Biereckim. Głosowanie nad projektem zaplanowano jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. W ustawie doprecyzowano też kwestię dokonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego zastępczo przez regionalną izbę obrachunkową.