Janowski Bieg Papieski

Dziewczęta rocznik 2005-06: 1. Izabela Marczak SP Dobryń Duży, 2. Małgorzata Golik SP nr 1 Biała Podlaska, 3. Elina Dzeytowa SP nr 1 Biała Podlaska. 2003- 04: 1. Ewelina Kaździoł SP Woskrzenice Duże, 2. Paulina Kowal SP nr 1 Terespol, 3. Wiktoria Segeń SP Chotyłów. 2005: 1. Justyna Bajkowska SP Łomazy, 2. Ewelina Barmosz SP nr 1 Terespol, Małgorzata Kurasińska SP nr 1 Terespol. 2001: 1. Martyna Nowosielska Martyna SP Leśna Podlaska , 2. Ewelina Przyłucka SP Łomazy, 3. Wiesława Szpura SP Drelów. 2000: 1. Sara Zagajska GM Sławatycze, 2. Adrianna Borysiewicz GM Chotyłów, 3. Beata Pham GM Chotyłów. 1998-99: 1. Klaudia Mazuryk GM nr1 Wisznice, 2. Małgorzata Klimczuk GM Janów Podlaski, 3. Paula Siedlanowska GM Drelów. 1995-97: 1. Paula Prudaczuk LO Wisznice, 2. Julia Markowska ZSZ nr 1 Biała Podlaska, 3. Aneta Chromczuk ZSZ nr 1 Biała Podlaska. Chłopcy rocznik 2005- 06: 1. Adrian Suwalski SP Sławatycze, 2. Xavier Skubisz SP Chotyłów, 3. Jakub Szewczuk SP Janów. 2003-04: 1. Patryk Suwalski SP Sławatycze, 2. Krystian Kajka SP Woskrzenice Duże, 2. Jan Daniluk SP nr 2 Terespol. 2002: 1. Wojciech Pawłowicz SP Rokitno, 2. Mikołaj Hołownia SP Huszcza, 3. Bartosz Klebaniuk SP Rokitno. 2001: 1. Adam Wawryszewicz SP nr 1 Terespol, 2. Mateusz Zagajski SP Sławatycze, 3. Dawid Zagajski SP Sławatycze: 2000: 1. Kamil Tokarski GM Łomazy, 2. Piotr Korniluk GM Zalesie, 3. Eryk Hordejuk GM Łomazy. 1998- 99 1. Rafał Klimek GM nr1Wisznice, 2. Grzegorz Olszewski GM Rokitno, 3. Paweł Iwaniuk GM Janów Podlaski. 1997: 1. Damian Zagajski LO Wisznice, 2. Dominik Dębowski ZSZ nr 1 Biała Podlaska, 3. Maciej Kurenda ZSE Międzyrzec Podlaski. 1995-96: Jarosław Oleszczuk ZSZ nr 1 Biała Podlaska, 2. Paweł Klujewski ZSZ Rzemieślnicza Biała Podlaska, 3. Kamil Tomczak ZSZ nr 1 Biała Podlaska. Klasyfi kacja Końcowa do Współzawodnictwa Sportowego : Igrzyska : 1. SP 1 Terespol 86 pkt., 2. SP Sławatycze 44 pkt., 3. SP Łomazy 42 pkt. Gimnazjada: 1. Gim Rokitno 40pkt., 2. Gim Piszczac 32pkt., 3. Gim 1 Wisznice 31pkt. Licealiada: 1. ZSZ 1 Biała Podl. 63 pkt., 2. LO Wisznice 32 pkt., 3. ZS Rzemieślnicze 23 pkt.