Polska wymaga naprawy

Takiego wydarzenia na Południowym Podlasiu jeszcze nie było. Podczas uroczystej gali w auli PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w obecności trzystu uczestników oraz wielu znamienitych gości – w tym księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, premiera Jarosława Kaczyńskiego, senatorów RP Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha, oraz posłów Beaty Mazurek, Adama Abramowicza, Macieja Łopińskiego i Jerzego Rębka – w minioną sobotę nastąpiło uwieńczenie i spointowanie działalności Akademii Nowego Samorządu; szkoły kształcącej przyszłych samorządowców. W uroczystości wzięli udział także wójtowie, burmistrzowie, bialscy, radzyńscy i parczewscy radni, wykładowcy ANS, mieszkańcy regionu, z generałową Ewą Błasik na czele, oraz liczni przedstawiciele mediów.

Nie źródło profitów, lecz służba

Czym była Akademia, która powstała z inicjatywy Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”? Z jednej strony nowatorskim – w skali kraju – projektem adresowanym do osób pragnących podjąć działania na rzecz lokalnej społeczności, z drugiej – cyklem prelekcji odnoszących się do wartości bliskich tym mieszkańcom naszego regionu, którzy działalność w samorządzie rozumieją nie jako pracę, lecz – służbę.

Certyfikat to obowiązek

Jarosław Kaczyński wraz z gospodarzem spotkania, a zarazem pomysłodawcą i twórcą Akademii Nowego Samorządu, senatorem Grzegorzem Biereckim oraz posłem i przewodniczącym Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – Maciejem Łopińskim, wręczyli certyfikaty ukończenia Akademii Nowego Samorządu jej liderom: Dariuszowi Stefaniukowi, wiceprzewodniczącemu Rady miasta w Białej Podlaskiej, Jerzemu Szwajowi, radnemu województwa lubelskiego, Wiesławowi Mazurkowi, wójtowi gminy Radzyń Podlaskim, Andrzejowi Dziędze, przewodniczącemu PiS w Radzyniu Podlaskim, Pawłowi Kędrackiemu, burmistrzowi Parczewa, Januszowi Trynieckiemu, prezesowi Lokalnej Grupy Działania w Parczewie, Małgorzacie Zając, członkowi zarządu powiatu parczewskiego, Adamowi Wróblewskiemu, członkowi zarządu powiatu parczewskiego oraz Kazimierzowi Jaszczukowi, członkowi zarządu powiatu parczewskiego. Z ich rąk certyfi katy otrzymali także wyróżniający się absolwenci – kandydaci do służby w samorządzie: Robert Gmitruczuk, Dariusz Litwiniuk, Janusz Skólimowski, Sylwia Stubińska, Maria Frączek, Paweł Okoniewski, Mirosław Kapłan, Sławomir Potocki, Wojciech Łocheński, Stanisław Nikołajczuk i Radosław Kozak. Pozostałym słuchaczom ANS certyfikaty zostały wręczone po zakończeniu części oficjalnej gali.

Spontan rzecz ważna

Sympatycznym – acz niespodziewanym – akcentem wieńczącym uroczystość było wręczenie przez uczestników kwiatów solenizantom: ks. biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu, zakończone tradycyjnym „sto lat”. Przed absolwentami ANS – nowe, ważkie wyzwania. Zwykle bardzo poważne, ale – jak mówili uczestnicy sobotniej gali – tylko podjęcie takich wyzwań może odmienić ojczyznę i uczynić ją Polską naszych marzeń