Władze powiatu radzyńskiego bez absolutorium?

Rada Powiatu Radzyńskiego liczy dziewiętnastu radnych. Do niedawna decydujący głos należał w niej do siedmiu radnych z PSL, trzech z KWW „Nasz Powiat” oraz trzech z PO, tworzących zależnie od sytuacji mniej lub bardziej formalną koalicję. W opozycji było czterech radnych PiS oraz dwóch z Komitetu Wyborzego „Wspólnota Samorządowa”.

Frakcyjne walki

Ostatnie głosowania w radzie pokazują, że układ wspierający zarząd powiatu zaczął się sypać. Wpływ na to miały frakcyjne walki w Platformie Obywatelskiej. Powiatowe władze PO zażądały od PSL, aby dokonać zmiany na obsadzonym przez Platformę stanowisku wicestarosty. Tak też się stało. Radnego Mariusza Skoczylasa zastąpiła Anna Bogutyn. Już to głosowanie pokazało, że przewaga rządzącej powiatem koalicji zaczęła topnieć. Za Bogutyn opowiedziało się dziesięciu radnych, a dziewięciu było przeciwnych. Zaskakujące były wyniki drugiego głosowania. Dotychczasowy wiceprzewodniczący rady Mirosław Walicki został komendantem radzyńskiej PSP. Starosta Lucjan Kotwica zaproponował, aby na jego miejsce wybrać radnego Jerzego Kamińskiego. Tymczasem aż jedenastu radnych poparło jego kontrkandydata z PiS – Józefa Korulczyka. Kamiński dostał jedynie siedem głosów.

Zdecyduje Platforma

W minionym tygodniu w gminie Kąkolewnica na pogrzebie pożegnano radnego powiatowego Henryka Wocha. Działacze PSL planowali szybkie zwołanie nadzwyczajnej sesji, aby podjąć uchwałę o wygaszeniu mandatu zmarłego kolegi, co miałoby umożliwić szybkie zastąpienie go następną osobą z listy wyborczej PSL. Ten plan się nie udał. Kodeks wyborczy przewiduje bowiem, że jeżeli do nowych wyborów pozostało mniej, niż sześć miesięcy, to wakujące mandaty pozostają nieobsadzone. W tej sytuacji losy absolutorium dla władz powiatu zależą od decyzji radnych PO. Ostatnio jednak radny Zbigniew Smółko wystąpił z szeregów tej partii. Radny Skoczylas po głosowaniu w sprawie jego odwołania demonstracyjnie usiadł po stronie opozycji. W tej sytuacji o losach absolutorium może zdecydować postawa radnego Ireneusza Anatola.

Nieudolne rządy

Na pewno przeciw absolutorium głosować będzie opozycja. – Władze powiatu rządzą w sposób nieudolny, źle gospodarują fi nansami – stwierdza wiceprzewodniczący rady Józef Korulczyk. – Są możliwości wprowadzenia działań oszczędnościowych, jednak tego się nie robi. A dla przykładu drogi powiatowe są w fatalnym stanie i przy tych rządach brak perspektyw na poprawę – stwierdza.