Ubezpiecz się na wakacje!

Mądry Polak po szkodzie – to przysłowie bywa niestety wciąż aktualne. Tymczasem wystarczy poświęcić odrobinę czasu i wydać naprawdę niedużą kwotę, by zabezpieczyć się przed przykrymi wakacyjnymi „niespodziankami”.

Ubezpieczenia podróżne

Jeśli planujemy wyjazd na urlop musimy wziąć pod uwagę, że wyprawa nie zawsze będzie przebiegała w wymarzony sposób. Choroba leczona za granicą, nieszczęśliwy wypadek czy utracony podczas podróży bagaż nie tylko psuje nam przyjemność z wypoczynku, ale pociąga za sobą często bardzo wysokie koszty. By zminimalizować ryzyko finansowe warto więc wykupić ubezpieczenie podróżne. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i transportu medycznego a także wyrówna stratę wynikającą z zagubienia lub zniszczenia rzeczy zabieranych przez nas na wakacje. Ubezpieczenie OC zapewni też pokrycie szkód wyrządzonych innym przez naszych podopiecznych. Przy wyborze ubezpieczenia podróżnego warto zwrócić uwagę na proponowaną przez ubezpieczyciela ofertę assistance – pomocy w nagłych wypadkach, która na ogół jest dodatkiem do innych ubezpieczeń. W razie gdy zachorujemy lub ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi, dzięki ubezpieczeniu assistance możemy skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych z lekarzem. Obok ubezpieczenia podróżnego, które chroni nas podczas podróży zagranicznych, na rynku dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, przeznaczone dla osób wypoczywających w kraju. Zapewni nam ono zwrot kosztów leczenia w przypadku złamania czy skręcenia nogi, ale również zabezpieczy przyszłość naszą i naszych bliskich w razie trwałego inwalidztwa, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, które nastąpiły na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Policyjne statystyki nie pozostawiają wątpliwości: w wakacje złodzieje nie wypoczywają. Nasz wyjazd jest dla nich okazją do prawdziwych żniw. Oprócz zaufanych sąsiadów i solidnych zamków w drzwiach warto więc zadbać o ubezpieczenie mieszkania. Podczas nieobecności nasz dom narażony jest na szereg zagrożeń: od włamań po różnego rodzaju awarie. Kupując ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego warto rozszerzyć je o ryzyko kradzieży z włamaniem i rozboju. Roczne ubezpieczenie, które chroni nasz majątek na wypadek pożaru i następstw klęsk żywiołowych możemy kupić już za około 200 zł. Żeby wiedzieć, jaki jest zakres ochrony, a zarazem mieć pewność, że otrzymamy odszkodowanie, warto poświęcić czas na lekturę ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. OWU), które dołączone są do każdej polisy.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz AC

Wielu z nas wybierając się w wymarzoną podróż za granicę korzysta z własnego samochodu. W większości państw europejskich honorowane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (popularne OC). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i ma zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza szkodę innym osobom. Jeżeli więc za granicą spowodujemy jakiś wypadek czy szkodę, nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy pojazdu poszkodowanego uczestnika ruchu. Trzeba jednak pamiętać, że są wyjątki i nie wszędzie wystarczy samo OC. Na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Turcji, Serbii, Albanii czy Maroku nadal obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przed wyjazdem do któregoś z tych krajów należy więc zaopatrzyć się u naszego ubezpieczyciela w taki dokument. Dodatkowe zabezpieczenie daje wykupienie assistance, pokrywające koszty awarii i kradzieży samochodu, choroby, obrażeń ciała a także śmierci właściciela auta. Ubezpieczyciel zapewnia wtedy zazwyczaj pomoc techniczną (np. holowanie auta do warsztatu), medyczną (np. hospitalizację pasażerów ubezpieczonego pojazdu) a także informacyjną.