Wakacyjna podróż bez stresu

Pakujemy się na długo oczekiwane wakacje. O czym w trakcie przygotowań nie możemy zapomnieć, aby podróż można było nazwać „udaną”?

Mogę powiedzieć, że moje dotychczasowe doświadczenia, jako osoby, która wyjeżdża często, nie pozwalają nawet pomyśleć, że mogłabym wyjechać gdziekolwiek nie wykupując ubezpieczenia podróżnego.

Przed czym chroni nas tego typu polisa?

Ubezpieczenie podróżne, to przede wszystkim gwarancja poczucia bezpieczeństwa i natychmiastowej pomocy dla nas i naszych bliskich podczas wyjazdów zagranicznych. Nie możemy przewidzieć, co spotka nas podczas podróży, nie jesteśmy w stanie wszystkiemu zapobiec, a skutki wielu wydarzeń często nas przerastają – tak pod względem formalnym jak i finansowym. Ubezpieczenie to przede wszystkim skuteczne wsparcie w rozwiązaniu tych właśnie następstw, nieprzewidzianych sytuacji. Posiadając ubezpieczenie wyjeżdżamy wolni od trosk. Martwi się za nas ubezpieczyciel.

Jaki jest zakres takiego ubezpieczenia?

Polisy, w ramach ubezpieczenia podróżnego, oferowane przez SKOK Ubezpieczenia obejmują cztery podstawowe ryzyka: koszty leczenia za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków, utratę i uszkodzenie bagażu oraz odpowiedzialność cywilną. Dostępne są w trzech wariantach: MINI, MIDI, MAXI. Każdy z wariantów ubezpieczenia zawiera ubezpieczenia assistance „Pomoc w podróży”. Warianty różnią się zakresem ryzyka i oczywiście sumami ubezpieczenia. Spotykam się z osobami, które zwracają uwagę na fakt, iż podróżując w krajach UE chroni ich Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wielu zapomina lub po prostu nie wie, jak bardzo ograniczony jest jej zakres. Dzięki ubezpieczeniu nie musimy obawiać się nie tylko kosztów leczenia i transportu medycznego, możemy być spokojni także o nasz bagaż, w którym często przewozimy kosztowny sprzęt elektroniczny, zaś w przypadku ubezpieczenia OC także o szkody wyrządzone przez naszych podopiecznych osobom trzecim. Świadomość odpowiedzialności cywilnej na świecie jest zdecydowanie większa niż w Polsce, może się więc zdarzyć, że po zarysowaniu przez nasze dziecko czyjegoś samochodu, nie będzie trzeba długo czekać na roszczenie właściciela pojazdu dotyczące zwrotu kosztów naprawy. Świadomość, że w takiej sytuacji możemy poszkodowanemu podać jedynie numer naszej polisy OC, to w czasie odpoczynku naprawdę duży komfort.

Już wiemy, że ubezpieczenie podróżne przeznaczone jest dla udających się za granicę. A w jaki sposób mogą zabezpieczyć się osoby planujące urlop w Polsce?

Osobom wypoczywającym w kraju dedykowane jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewni zwrot kosztów leczenia w przypadku złamania czy skręcenia nogi, ale również zabezpieczy przyszłość naszą i naszych bliskich w razie trwałego inwalidztwa, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, które nastąpiły na skutek nieszczęśliwego wypadku. W naszej ofercie polisa NNW zawiera trzy optymalnie dopasowane do potrzeb klientów warianty: Mini, Midi i Maxi. Dodatkowo propozycja ubezpieczyciela może zostać wzbogacona o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – popularne OC.

Wiemy już, że chcemy się ubezpieczyć na czas wyjazdu. Na co trzeba zwrócić uwagę wybierając polisę?

Przed podpisaniem umowy i zakupem każdej polisy powinniśmy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Należy je dokładnie przeanalizować pod kątem własnych potrzeb, aby wybrać ofertę zabezpieczającą nas w jak najszerszym zakresie.