Bezpiecznie w wakacje, bezpiecznie przez cały rok

– Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przypadku SKOK Ubezpieczenia są konsekwencją wieloletnich starań i realizowanej strategii, której fundamentalnym pragnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy powierzają nam najcenniejsze dobra, takie jak zdrowie, życie i mienie – zaznacza Joanna Karawacka, Manager ds. Marketingu SKOK Ubezpieczenia. – W tej przyjętej i realizowanej przez nas polityce CSR, ważnym elementem jest również edukacja młodego pokolenia i wzrost ich szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Właśnie z myślą o najmłodszych, towarzystwo co roku przygotowuje książeczki „Bezpiecznie przez cały rok”, które za pomocą przystępnych treści pomagają dzieciom poznać i przyswoić właściwe reguły bezpiecznego zachowania. Książeczki te stanowią doskonałe wsparcie akcji edukacyjnych organizowanych zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej. Cieszyły się ogromną popularnością m.in. podczas zeszłorocznej akcji Komendy Głównej Policji „Bezpieczna droga do szkoły’’. Dzięki zaangażowanym w inicjatywę policjantom, publikacja ta trafi ła do blisko 20 tysięcy uczniów polskich szkół podczas wrześniowych zajęć edukacyjnych. Warto również przypomnieć, że w 2012 r. SKOK Ubezpieczenia wzięły udział w akcji „Bezpieczne Podlasie”. Każdy młody uczestnik otrzymał wówczas ufundowane przez SKOK Ubezpieczenia opaski odblaskowe, które sprawiają, że dzieci są bardziej widoczne i bezpieczne na drodze. Do dzieci trafiły także ciekawie ilustrowane książeczki, które przypomniały uczniom podlaskich szkół w jaki sposób zachować się na drodze, jak unikać zagrożeń w kontaktach z obcymi ludźmi oraz jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

– Tematyka bezpieczeństwa na drodze to tylko jedno z wielu zagadnień poruszanych w naszej książeczce „Bezpiecznie przez cały rok”. Publikacja zawiera również wskazówki jak bezpiecznie spędzać czas, także podczas wakacji. O tym, jak cenne treści niesie ze sobą „Bezpiecznie przez cały rok” świadczy fakt, że każdego roku publikujemy nowe wydanie tego „mini poradnika” dla dzieci – przypomina Joanna Karawacka.

Mądre treści i cenne porady zawarte w książeczce edukacyjnej z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci, nie tylko na drogach, ale również w wielu codziennych sytuacjach. Książeczkę można obejrzeć w internecie, pod adresem:
http:// www.skokubezpieczenia.pl/aktualnosci/bezpiecznie-na-drodze-ze-skokubezpieczenia-pnews-68/