Mistrzostwa Polski młodych ekonomistów zakończone

Wielki finał ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” dla uczniów szkół gimnazjalnych, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, już na nami! Od 2006 roku, w dziewięciu edycjach konkursu wzięło udział blisko 9500 uczniów z całej Polski. Każda edycja konkursu ma swój temat przewodni. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i bezpieczeństwo”.

W dniach 19 – 22 czerwca br. w Sobieszewie 12 finalistów wraz z nauczycielami, opiekunami oraz towarzyszącymi im rodzinami walczyło o tytuł najlepszego młodego ekonomisty 2014 roku. I oraz II miejsce w konkursie zajęli uczniowie z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej – Konrad Bratosiewicz oraz Kaja Stelmaszewska, III miejsce zajął Karol Patejuk z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej. Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Augustyniak – Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, Magdalena Hryniewicz – Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim oraz Klaudia Wakuła – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie. Warto podkreślić, że każdy uczestnik fi nału, niezależnie od zajętego miejsca wyjechał z licznymi upominkami od Sponsorów.

Oprócz zmagań konkursowych wszyscy uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Był również czas na zabawę – organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje – gry outdoorowe oraz pożegnalną kolację przy muzyce. Tegoroczny finał konkursów nie byłby możliwy gdyby nie wielkie wsparcie sponsorów i partnerów: Biura Informacji Kredytowej, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Kasy Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Ecco Holiday, Towarzystwa Zarządzającego, Towarzystwa Finansowego SKOK, Kasy Unii Lubelskiej, Bieszczadzkiej SKOK oraz VISA. Patronem Honorowym konkursu była Kasa Krajowa oraz Fundacja Senatora RP Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Patronat medialny objęło Radio Gdańsk, TVP Gdańsk oraz Gazeta Bankowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej: Małgorzata Bielińska – Dyrektor Departamentu Marketingu, Maciej Duszczyk – Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego oraz Agnieszka Gontarek – starszy specjalista w Zespole ds. Działalności Edukacyjnej w Departamencie Marketingu. Dzięki ich zaangażowaniu uczestnicy fi nału wzięli udział w dodatkowym, zespołowym konkursie BIK. Zwycięski zespół został wyróżniony dodatkowymi nagrodami. Finałową uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – przewodnicząca jury, Dariusz Stefaniuk – dyrektor Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, Waldemar Kotowski – Profesor Oświaty oraz Krzysztof