Pustynia po rządach Platformy

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, najbiedniejszym regionem naszego kraju jest województwo lubelskie. To także jeden z najuboższych regionów w całej Unii Europejskiej – gdyby nie obszary przyjętych niedawno do Unii Bułgarii i Rumunii bylibyśmy w tym rankingu na szarym końcu. Równie fatalnie dla nas wyglądają badania przeprowadzone przez Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), która sprawdzała, jakie warunki do życia mają mieszkańcy polskich powiatów. Pod uwagę brano m.in. długość życia, dostęp do edukacji oraz poziom zamożności. Powiatów jest w Polsce 376. Powiat Bialski na liście UNDP znalazł się na miejscu 352…

Zapomniana ściana wschodnia

– „Ch… tam z tą Polską wschodnią, nie? Tym krótkim stwierdzeniem pan minister bardzo celnie streścił politykę rządu PO-PSL w stosunku do mieszkańców wschodu Polski – mówił podczas sejmowej debaty nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska poseł PiS Jerzy Szmit. – Tak, najlepiej zapomnieć o najwyższym strukturalnym bezrobociu, o najniższym dochodzie, o najniższej stopie życia, o najsłabszym dostępie do kultury, służby zdrowia, szlaków komunikacyjnych. Po co przejmować się rekordową emigracją, szczególnie ludzi młodych? Zaniechania i opieszałość polityków PO i PSL powodują, że woj. lubelskie nie tylko traci szanse szybkiego rozwoju, ale powiększają się różnice w poziomie życia między naszym województwem, a głównymi centrami Polski. Rządząca koalicja przyjęła zasadę wspierania największych ośrodków w kraju, tzw. lokomotyw rozwoju. Efekty tej szkodliwej działalności jeszcze boleśniej odczujemy za kilka lat.

Karani za konserwatyzm?

W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 udało się opracować i przyjąć program rozwoju regionalnego wschodniej części kraju, m.in. Specjalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Planowano miliardowe inwestycje w infrastrukturę i edukację, które miały dać nowy impuls dla rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa. Do realizacji były przewidziane dziesiątki inwestycji ekologicznych, środowiskowych i przeciwpowodziowych. Platforma i PSL do dojściu do władzy odrzuciły te plany. – Zastanawiałam się, czy to, że Lubelszczyzna jest zapomniana przez rządzących, to tylko przypadek – mówiła podczas wspomnianej debaty sejmowej poseł Małgorzata Sadurska z PiS. – Zastanawiałam się, czy wschodnia Polska jest karana tylko dlatego, że jej mieszkańcy mają bardziej konserwatywne poglądy. Dziś wiemy, że jest to celowe działanie, że celowo dzielicie Polskę na Polskę A, B i jeszcze C – stwierdziła pod adresem rządu.

Nie ma klimatu

Sztandarowym przykładem skandalicznego traktowania naszego regionu przez rządzących jest sprawa tranzytowej drogi Via Carpatia, łączącej północ z południem Europy. Rząd PiS podjął starania, aby inwestycja była fi nansowana ze środków unijnych i powstała przed 2030 rokiem. Platforma po objęciu rządów walkę o to odpuściła. Premier Tusk skwitował to słowami: – Dzisiaj nie ma najlepszego klimatu w Europie do tego, żeby rozpędzać się z inwestycjami typu Via Carpatia. Minister Karpiński w podsłuchanej rozmowie w jednej z warszawskich restauracji określił podejście swej partii do naszych ziem w bardziej dosadny sposób…