Spełnione marzenie Patryka

Patryk mieszka w Bedlnie koło Radzynia Podlaskiego. Zachorował na nowotwór złośliwy, siatkówczak. Mimo intensywnej opieki medycznej stracił wzrok. Na identyczne dziedziczne schorzenie cierpi jego ośmioletnia siostra Karolina. Chłopiec uczęszcza do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie. Rodzice i Patryk nadal walczą, a Patryk miał marzenia jak każdy jego rówieśnik. – To wzruszająca historia. Patryk jako nasz podopieczny wystąpił głównym wydaniu „Wiadomości” telewizyjnych, w czasie Świąt Wielkanocnych, wówczas powiedział o swoim pragnieniu. Bardzo chciał poznać Kamila Stocha – mówi Irena Groblewska-Andrzejewska, pełnomocnik Zarządu d/s PR, Caritas Siedlce.

Patryk słuchał każdej relacji w zawodów skoków narciarskich. Zna skład naszej reprezentacji. Marzył aby spotkać się z mistrzem Kamilem. Pewnego dnia ojciec skoczka narciarskiego zadzwonił do rodziców Patryka i w imieniu Kamila zaprosił chłopca wraz z mamą do Zakopanego. – W noc przed wjazdem Patryk obudził się o 2 godzinie w nocy i pytał kiedy wyjeżdżamy, nie mógł doczekać się tej chwili – mówi nie ukrywając wzruszenia Sławomir Jendruchniewicz, tata Patryka. Chłopiec wyjechał do Zakopanego 7 lipca, spędzi tam osiem dni z grupą dzieci z wadami wzroku. Kamil Stoch zapewnił im bezpłatny pobyt, atrakcyjne zajęcia, wycieczki i oczywiście spotkał się z dziećmi. Rodzina Patryka potrzebuje wsparcia. Chłopiec marzy również o własnym pokoju, wolnym od barier architektonicznych, umożliwiającym swobodne poruszanie.

Rodzice usiłują poprawić warunki mieszkaniowe ze względu na chorobę dzieci. Potrzebny jest dodatkowy pokój oraz łazienka. Od stycznia 2013 roku, w związku z prośbą rodziców o wsparcie fi nansowe, która wpłynęła do Caritas, Patryk posiada utworzone subkonto z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych, związanych z rozbudową oraz dostosowaniem pomieszczeń.

Ludzi dobrej woli, prosimy o wsparcie oraz o dobrowolne wpłat na subkonto: BS Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „Likwidacja barier architektonicznych dla Patryka”.