Jedzie pociąg do Łukowa

Gmina Parczew otrzymała od zarządu województwa lubelskiego listę priorytetowych przedsięwzięć na lata 2014 – 2020. Co najważniejsze dla Parczewa i jego mieszkańców – na tej liście znalazła się modernizacja „Linii kolejowej nr 30 Lublin – Łuków”, na którą przeznaczono 408 mln zł. plus wkład własny gminy Parczew. PKP deklaruje budowę drugiej nitki torów, które będą biegły od Lublina do Łukowa oraz elektryfikację tej linii. W 1898 roku Parczew został włączony do krajowej sieci kolejowej, co sprawiło, że miasto stało się ważnym ośrodkiem komunikacyjnym. – Mam nadzieję, że dalsza modernizacja kolei sprawi, że Parczew tak jak wówczas zacznie prężnie się rozwijać.

Dodatkowo nowe połączenie kolejowe to większa mobilność dla mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego” – mówi Burmistrz Paweł Kędracki. Zarząd województwa lubelskiego planuje przeznaczyć ponadto 1 miliard zł. na „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez modernizację kluczowych dróg wojewódzkich w powiązaniu do sieci dróg krajowych”. Chociaż nie jest to do końca pewne, w ramach tego przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga 815 pomiędzy Lubartowem a Parczewem i dalej w kierunku Wisznic. Burmistrz Paweł Kędracki zapewnia, że parczewscy samorządowcy będą zabiegać, aby ta inwestycja została zrealizowana w najbliższych latach.