Caritas dzieciom

W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas kilkadziesiąt tysięcy dzieci, których nie stać na wakacyjny wyjazd skorzysta z letniego wypoczynku w najpiękniejszych zakątkach Polski: w górach, nad morzem i na Mazurach. W akcję włączyły się wszystkie diecezjalne ośrodki Caritas. – Aby dotrzeć do rodzin i dzieci potrzebujących współpracujemy z KRUS-em, miejskimi oraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Przynależność do kościoła nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji na kolonie. Jedynym kryterium jest potrzebujące dziecko – mówi rzecznik Caritas, Irena Groblewska-Andrzejewska. Dzieci korzystające z wypoczynku organizowanego przez Caritas mają zapewniony bezpłatny pobyt oraz dojazd i powrót.

12 lipca rozpoczął się w Zakopanem kolejny turnus dla dzieci. W ramach tego projektu w stolicy Tatr przebywa 45-osobowa grupa dzieci z Białorusi z Caritas Diecezji Grodzieńskiej oraz 10 – osobowa grupa dzieci z terenu Diecezji Siedleckiej. Opiekę nad wypoczywającymi sprawuje ks. Tomasz Oponowicz. – W ciągu wakacji zorganizujemy w sumie pięć turnusów – dodaje Irena Groblewska-Andrzejewska. Dzieci, które z różnych względów nie mogą wyjechać, mają możliwość korzystania z zajęć organizowanych przez świetlice socjoterapeutyczna i profilaktyczno-wychowawcze w różnych miastach. Jedna z nich działa w Parczewie przy ul. Kościelnej 53.