Zagłębie laureatów nagrody im Kolberga

Od 16 lipca w GOK w Łomazach oglądać można wystawę planszową „Oskar Kolberg (1814-1890)” wypożyczoną z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz ekspozycję „Skarby kultury Podlasia i Polesia”, przygotowaną przez pracowników łomaskiego Gminnego Ośrodka Kultury, a poświęconą dziesięciu podlaskim laureatom Nagrody im. Oskara Kolberga, przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1974 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Podczas otwarcia zaprezentowano również wspomnienie o Aleksandrze Oleszczuku, pierwszym podlaskim laureacie tej nagrody, a zarazem jednym z pierwszych w Polsce, ponieważ otrzymał ją w 1976 roku. – Postanowiliśmy przypomnieć podlaskich laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga nie tylko dlatego, że w roku bieżącym przyznawana jest ona po raz czterdziesty – mówi Cezary Nowogrodzki. – Istotna była również opinia specjalistów, którzy określają Południowe Podlasie i Polesie Lubelskie mianem „Zagłębiem laureatów” – dodaje.

Aleksander Oleszczuk (1900 – 1983) Urodził się w Kolembrodach, w wojnie polsko-sowieckiej walczył w szeregach 34 pułku piechoty, po której ukończył Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej i podjął pracę nauczyciela przedmiotów artystyczno-muzycznych. W okresie wakacji dokształcał się w dziedzinie muzyki, śpiewu oraz organizacji chórów i teatrów ludowych. Jednym z jego nauczycieli był znany później pisarz Jerzy Zawieyski. Studia w warszawskiej Wolnej Wszechnicy zakończył pracą dyplomową pt. „Zboże i chleb w obrzędach i zwyczajach na Podlasiu”. W trakcie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli. W trakcie pobytu w różnych obozach nie zaniedbywał pracy artystycznej. Po wojnie wrócił do kraju i osiedlił się na Wybrzeżu. Podjął pracę nauczyciela, a wykształcenie muzyczne uzupełniał w sopockiej Wyższej Szkole Muzycznej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Stępkowie koło Parczewa. Pieśni ludowe zbierał i zapisywał od początku lat 30-tych, 124 utwory opublikował w 1965 r. w zbiorze „Pieśni ludowe z Podlasia”. „Pieśni i obrzędy ludowe na Podlasiu” ukazały się już po jego śmierci, w roku 1989.

Podlascy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga:
Aleksander Oleszczuk (Kolembrody)
Aleksandra Daniluk (Dokudów)
Bazyli Albiczuk (Dąbrowica Mała)
Nina Nikołajuk (Dobryń)
Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Jakówek
Zespół Śpiewaczy z Dołhobród
Katarzyna Weremczuk (Dołhobrody)
Zygmunt Walenciuk (Kolano)
Stanisławwa Kowalewska (Holeszów Nowy)
Zdzisław Marczuk (Zakalinki)