Sukces tkaczek z Hruda

Nagrodzona pracownia tkacka to jeden z ośmiu warsztatów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Siedziba pracowni od ponad 10 lat mieści się w Klubie Kultury w Hrudzie. Pracownię odwiedzają dzieci i młodzież z terenu całej gminy, a nawet goście z zagranicy – z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Francji, Niemiec i Anglii. Odbywają się tu pokazy obróbki lnu oraz warsztaty wykonywania pereborów – tkania starodawnych wzorów. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najciekawszy produkt turystyki regionalnej to nie jedyny sukces tkaczek z Hruda.

Pracownia tkacka ma na swoim koncie również Złoty Medal „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”, a także debiut w fi lmie Andrzeja Machnowskiego pt. „Ocalmy od zapomnienia”. Uroczyste wyłonienie zwycięzców odbyło się podczas Dni Otwartych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Ideą konkursu była promocja gospodarstw z terenu województwa lubelskiego, posiadających atrakcyjną ofertę pobytową dla turystów. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: najciekawsza oferta gospodarstwa agroturystycznego, gościnne gospodarstwo oraz produkt turystyki wiejskiej, którego elementem nie jest nocleg.