32 tysiące na działalność gospodarczą

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – filia w Białej Podlaskiej prowadzi projekt, w którym osoby bez pracy mają szansę uzyskać dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, świdnickiego, oraz miast Białej Podlaskiej i Chełma.

To ostatnia szansa na otrzymanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w tym roku. – Obecnie kończą się unijne programy, z których będą przyznawane bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowe będą ogłaszane już w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, według zmienionych zasad. – mówi Joanna Jóźwik, koordynator projektu. Pomoc udzielona uczestnikom projektu obejmie zarówno indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w opracowaniu biznesplanu oraz uzyskanie wparcia finansowego.

Do projektu zostanie przyjętych 60 osób, z których 42 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 32 tys. zł. Dodatkowo każda osoba otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 650 zł, które będzie wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w biurze projektu wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Rekrutacja rozpocznie się 28 lipca i potrwa tylko do 1 sierpnia 2014 r. Przy ocenie wniosków będzie brane pod uwagę powodzenie planowanego przedsięwzięcia. Specjalne punkty zostaną przyznane również za doświadczenie i wykształcenie wnioskodawcy oraz odbyte przez niego szkolenia. Istotne jest również podanie kosztów i działań inwestycyjnych przyszłej działalności, a także znajomość rynku oraz konkurencji.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 108, tel. 81 710 19 10 oraz w lokalnym biurze projektu w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok. 202, tel. 83 343 77 55.