Książka dla Czytelnika – Święto wiosny

Jest to również książka o obsesji emancypacji i o roli, jaką w rozwoju świadomości odegrała Wielka Wojna, jak nazywano pierwszą wojnę światową przed wybuchem drugiej. Symbolicznym wyrazem idei świata XX wieku – gdy pragnąc wolności, posiedliśmy moc całkowitego zniszczenia – jest taniec śmierci z baletu Igora Strawińskiego, który miał prapremierę w maju 1913 roku w Paryżu. Termin awangarda stosowano zazwyczaj w odniesieniu do artystów i pisarzy, którzy w swoich dziełach propagowali techniki eksperymentalne. Terminem modernizm określano impulsy intelektualne sterujące poszukiwaniem wyzwolenia i aktem buntu. Bardzo niewielu krytyków odważyło się odnieść pojęcie awangardy i modernizmu do czynników społecznych i politycznych. Książka Modrisa Eksteinsa podejmuje taką właśnie próbę.

KONKURS KSIĄŻKOWY

Książka dla Czytelnika Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie jednego z dwóch egzemplarzy książki autorstwa – Modris Eksteins pt. „Święto wiosny” wystarczy wysłać SMS-ową odpowiedź na pytanie: O czym jest prezentowana książka pt. „Święto wiosny”?
a) o śmierci i zniszczeniu
b) o narodzeniu i rozkwicie

Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpzysk.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” należy wpisać odpowiedź na pytanie.

Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Na SMS-y czekamy od 29 sierpnia do 3 września do godz. 15.59.

Wygrywają dwie pierwsze osoby, które w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione powyżej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu