Ulice do odnowy

Inwestycję pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew” wykonawca zrealizuje za kwotę 1 mln 150 tys. złotych. W ramach rewitalizacji wykonawca wymieni istniejącą nawierzchnię ulic, krawężniki i obrzeża chodnikowe. Zostaną wybudowane nowe parkingi i zjazdy. Ponadto zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne aby ułatwić poruszanie się osobom starszymi i niepełnosprawnym. Inwestycja ma być zrealizowana do 30 października br.