Takiej akcji jeszcze w Białej nie było. Wielki sukces Stefaniuka!

Takiej akcji społecznej jeszcze w mieście nad Krzną nie było. Miesiąc temu Dariusz Stefaniuk rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami. Odbywały się one codziennie. Samorządowiec wraz ze współpracownikami odwiedzali bialczan w ich domach, rozmawiali z nimi w miejscach publicznych. Najważniejszym celem akcji „Porozmawiajmy o Białej” była diagnoza problemów, które w sposób szczególny dotykają mieszkańców. Stefaniuk naradzał się też z bialczanami, jak najszybciej i najskuteczniej problemy te rozwiązać.

Serdeczne przyjęcie

– Spotkaliśmy się z niezwykle życzliwym przyjęciem. Mieszkańcy bardzo chętnie zapraszali nas do swoich domów, rozmawialiśmy w sumie dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Jestem zaszczycony i wdzięczny, że bialczanie znaleźli dla mnie czas. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie – mówi Dariusz Stefaniuk.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji, wypełniali ankiety dotyczące problemów Białej Podlaskiej. Udało się ich zebrać około 2,5 tysiąca! Wiele rodzin wspólnie wypełniało jedną ankietę, co oznacza, że Dariusz Stefaniuk dotarł ze swoją inicjatywą do blisko 8 tysięcy bialczan. Zdecydowana większość z nich uznała, że największymi bolączkami miasta są wysokie bezrobocie i niezadawalające płace. Bialczanie dostrzegają też zjawisko niejasnego sposobu rozdzielania stanowisk i posad w mieście. Na kolejnych miejscach w „rankingu” problemów znalazł się brak odpowiedniej liczby połączeń kolejowych czy autobusowych z regionem i krajem a także słaba infrastruktura (na przykład drogowa) w mieście.

Chcemy pracy

– Czarno na białym widać, czego oczekują mieszkańcy od władz miasta. To nieprawda, że samorząd nic nie może zrobić na przykład w kwestii bezrobocia. Trzeba tylko mieć odpowiednie pomysły i dużo energii, by je zrealizować – zauważa Dariusz Stefaniuk.

Przytłaczająca większość ankietowanych bialczan zgodziła się, że świetnym pomysłem na nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy miasta będzie stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Takie rozwiązania sprawdzają się w wielu polskich miastach, także w województwie lubelskim. Ludzie oczekują zmiany polityki podatkowej i zatrzymania fali podwyżek opłat komunalnych. Chcą, by miasto wspierało rodzimą przedsiębiorczość. Domagają się szybkiego zagospodarowania lotniska, które od lat leży odłogiem. Bialczanie dostrzegają potrzebę poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez system kamer zamontowanych w miejscach publicznych, zwłaszcza w okolicach szkół. Żądają też dobrego oświetlenia ulic – na wiele z nich dziś strach wyjść po zmroku.

Lepsza Biała Podlaska

– To wszystko jest do zrobienia. Mamy pomysł, jak zrealizować mądre postulaty mieszkańców. W trakcie kampanii wyborczej będę cały czas rozmawiał z bialczanami, bo to oni powinni być dla samorządowca najważniejsi. Wierzę, że wspólnie uda nam się zmienić Białą Podlaską na lepsze – puentuje Dariusz Stefaniuk.