W Parczewie przemówił duch Wielkiej Rzeczypospolitej

„Czy można przecenić znaczenie Parczewa w historii Polski? (…) Królewskie Miasto, które gościło wszystkich jagiellońskich władców Rzeczypospolitej, w roku 1564 stało się wspaniałym symbolem troski Ojców Ojczyzny o spokojną przyszłość jej mieszkańców” – napisał w złożonym na 61. posiedzeniu Senatu oświadczeniu senator Grzegorz Bierecki.

„Sejm, który obradował w Parczewie w dniach od 24 czerwca do 12 sierpnia 1564 roku, ukazał nam, że wśród licznych rozbieżności ideowych, czy religijnych, istnieje możliwość zawarcia kompromisu, który służy dla dobra publicznego” – przypominał senator okoliczności historyczne parczewskiej rocznicy. „To podczas tych obrad – głosami króla i senatorów – zdecydowano, że fundamentalnym elementem pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej jest wzajemna tolerancja, otwartość, zrozumienie dla odmienności religijnej wielonarodowej monarchii, przy jednoczesnym, racjonalnym, wynikającym z historycznych uwarunkowań oparciu budowy dobrobytu państwa na woli większości obywateli i religii rzymskokatolickiej” – akcentował senator Bierecki.

W ocenie parlamentarzysty polityczna i moralna waga aktu, jaki dokonał się w Parczewie 450 lat temu, daleko wykraczała poza granice samej Rzeczypospolitej: „To wówczas, dzięki dalekowzroczności rządzących, otwartości na innych, przy zachowaniu poczucia własnej wartości, nasza Ojczyzna krzewiła na wschodzie idee wolności, zrozumienia dla odmienności, na zachodzie zaś była wzorem tolerancji dla uciskanych”. Zdaniem senatora Biereckiego decyzja naszych szlacheckich poprzedników jest memento dla Polaków żyjących „tu i teraz”, że „w oparciu o Boga Najwyższego, wolność, prawo, sprawiedliwość, otwarcie na innych, wyrzeczenie się izolacjonizmu, koniunkturalizmu i strachu, nasza Ojczyzna ponownie może stać się dla innych wzorem do naśladowania”.

O doniosłości decyzji Sejmu sprzed 450 lat nieustannie pamięta Kościół katolicki, nadając kolejnym obchodom w Parczewie najbardziej uroczystą rangę. Senator Bierecki przypomniał izbie, że w tegorocznych uroczystościach w parczewskiej bazylice, tak jak w czasach jagiellońskiej Rzeczypospolitej, wziął udział nuncjusz papieski: „Dnia 14 września 2014 roku, w Parczewie podczas uroczystych obchodów tego, jakże ważnego dla Polski wydarzenia, uczestniczyli nuncjusz apostolski abp. Celestino Migliore, przedstawiciele Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego oraz ponad stu księży”.

Warto w tym miejscu podkreślić też ogrom starań i duchową pracę, jaką włożyła społeczność Parczewa i władze miasta w przygotowanie obchodów. Burmistrz Paweł Kędracki podkreślił m.in. na łamach „Tygodnika Podlaskiego”, że przygotowania zajęły ponad rok. Obejmowały nie tylko zapewnienie należnej oprawy oficjalnym uroczystościom, ale starannie ułożony plan działań edukacyjnych i naukowych, realizowanych wspólnie z naukowcami z lubelskich uczelni.

Za ten trud senator Grzegorz Bierecki podziękował na forum parlamentu władzom Parczewa i imiennie burmistrzowi Pawłowi Kędrackiemu, kończąc swoje oświadczenie.