Radzyński pomnik patrona Solidarności

W niedzielę, 5 października podczas uroczystej mszy świętej w parafii pw. Św. Trójcy mieszkańcy Radzynia powitali Relikwie bł. ks. Jerzego, które przywieziono z z kościoła oo. Jezuitów w Lublinie. Relikwiom towarzyszyły dary, które związkowcy z Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności otrzymali podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę: replika krzyża z Nowej Huty, portret bł. ks. Jerzego, różaniec podarowany przez św. Jana Pawła II dla Regionu Środkowo- -Wschodniego oraz obraz Matki Bożej podarowany ks. Popiełuszce przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność“ w Białymstoku. – W ciągu roku relikwie będą peregrynowały do około 40 parafii.

Pragniemy, by stało się to okazją do przypomnienia i odnowy idei ludzkiej solidarności, tak bliskiej Błogosławionemu ks. Jerzemu – mówił na spotkaniu z radzyńskim komitetem budowy pomnika Marian Król, przewodniczący regionu NSZZ Solidarność. W parafii Świętej Trójcy relikwie powitał ks. kan. Andrzej Kieliszek. – Chcemy się modlić za przyczyną ks. Popiełuszki o Solidarność. Zarówno o związek NSZZ „Solidarność“, który był tak przemożną siłą, że obalił komunizm w Polsce i zapoczątkował przemiany w całej Europie Wschodniej, ale też o solidarność międzyludzką – mówił kapłan.

– Chcemy na nowo odkryć wartości, które przyświecały początkom Związku, a były to wartości religijne. Wezwanie do tego, by zło dobrem zwyciężać, by być wiernym prawdzie – choć to wiele kosztuje – by zabiegać o solidarność, braterstwo w relacjach społecznych w naszym mieście i kraju – zakończył ks. kanonik. Przez cały tydzień po wieczornej mszy świętej w kościele odbywały się modlitewne czuwania przy Relikwiach. Zebrani modlili się w intencji Ojczyzny oraz ich rodzinnego miasta.

Inicjatywa budowy pomnika bł. ks. Jerzego narodziła się w gronie byłych i obecnych członków NSZZ Solidarność. Komitet, który patronował budowie utworzyli: poseł Jerzy Rębek, Jerzy Bednarczyk i Elżbieta Pietraszek z radzyńskiego oddziału NSZZ Solidarność, Józef Korulczyk, Andrzej Dzięga i Jerzy Woźniak z Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek i przewodniczący rady gminy Janusz Golec, radny miejski Adam Adamski.

Budowę sfinansowano z datków przekazanych przez mieszkańców Radzynia, powiatu radzyńskiego oraz daru Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie“. Warto wspomnieć, że 25 osób przekazało 1 procent podatku na budowę pomnika za pośrednictwem RaSIL.

Pomnik został już ustawiony przy kościele pw. Świętej Trójcy. Miejsce to nieprzypadkowe, ponieważ tam właśnie spotykali się w 1980 roku działacze, którzy tworzyli struktury radzyńskiej “Solidarności“. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbędzie się w niedzielę, 12 października, po mszy świętej o godz. 12.

Fundacja Grzegorza Biereckiego wraz z NSZZ „Solidarność” oddział Biała Podlaska organizują 19 października (w niedzielę) pokaz filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

Niezwykłe spotkanie odbędzie się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Długiej w Białej Podlaskiej. To w tej świątyni znajdują się relikwie bł ks. J. Popiełuszki. Projekcja fi lmu i dyskusja została zaplanowana po mszy świętej o godz. 18. – Błogosławiony ksiądz Jerzy jest jedną z najważniejszych postaci w najnowszej historii naszej Ojczyzny. Jego pełne heroizmu życie, ale także męczeńska śmierć, otworzyły Polsce drogę do wolności. Zapraszam wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej na to wydarzenie, poświęcone pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – mówi Dariusz Stefaniuk z Fundacji Kocham Podlasie.