Bialskie „jedynki” na listach wyborczych

6 października w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej zostały zarejestrowane listy kandydatów na radnych miejskich w wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada br., wystawione przez Prawo i Sprawiedliwość. W Okręgu nr 1, obejmującym ulice zachodniej części miasta od Krzyny po tory kolejowe, o mandat radnego z list Prawa i Sprawiedliwości ubiegać się będzie 12 osób, w tym 5 pań. Troje z nich jest członkami PiS, pozostali kandydaci – to osoby bezpartyjne. Na pierwszym miejscu listy znajduje się Stefan Konarski.

Okręg nr 2, południowy, tworzą wszystkie ulice położone na południe od Krzny i na zachód od ulicy Łomaskiej. W tym okręgu Prawo i Sprawiedliwość również wystawia 12 kandydatów. Znajduje się wśród nich 5 pań. Dwóch kandydatów jest członkami PiS. Pierwsze miejsce na liście zajmuje Marek Kuraś, bezpartyjny, podobnie jak Stefan Konarski – radny kończącej się kadencji. Do Okręgu nr 3, północnego, należą wszystkie ulice położone na północ od Krzny, po ulicę Terebelską na zachodzie. Na pierwszym miejscu listy znajduje się Dariusz Litwiniuk.

Prawo i Sprawiedliwość wystawia w tym okręgu 10 kandydatów, spośród których 4 jest członkami PiS. Pozostali kandydaci – wśród których znajdują się 4 panie – to osoby bezpartyjne. Okręg nr 4 tworzą ulice położone na zachód od ul. Terebelskiej, po rzekę Krznę. Liderem tej listy jest Dariusz Stefaniuk, pełniący obecnie funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta. Na 12-osobowej liście znajduje się 9 kandydatów bezpartyjnych. O mandat ubiega się tu 5 pań.

Stefan Konarski

Kierował bialskim oddziałem NSZZ „Solidarność”, sprawował mandat senatora IV kadencji z ramienia AWS, od 2010 r. radny Białej Podlaskiej

Dariusz Litwiniuk

Prowadzi rodzinną fi rmę budowlaną, społecznik – prezes Stowarzyszenia „Dobra Szkoła”, Człowiek Roku 2013 Tygodnika Podlaskiego

Marek Kuraś

Pracownik administracyjny UKS TOP – 54, radny Białej Podlaskiej od 2006 r., rokroczny uczestnik Pielgrzymki Suwałki – Ostra Brama

Dariusz Stefaniuk

Politolog, wiceprzewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska, dyrektor Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”