Prezent prezydenta Czapskiego dla nauczycieli? Zwolnienia!

O fiasku liceum dla dorosłych przy „Mickiewiczu” i zagrożonej egzystencji całego liceum doniosło „Słowo Podlasia”. Według dziennikarzy przyszłość szkoły rozstrzygnie się zapewne w przyszłym roku. Likwidacja placówki oznaczać będzie zwolnienia nauczycieli, którzy już dzisiaj często pracują w kilku szkołach na raz, by związać koniec z końcem.

Troska tylko przed wyborami?

Andrzej Czapski wielokrotnie podkreślał – a z największą mocą czyni to przed wyborami – że edukacja i los nauczycieli to jeden z jego priorytetów. Tymczasem podczas ostatnich dwóch kadencji włodarza z pracy w szkołach odeszło aż 101 pedagogów. Z danych magistratu wynika, że po odliczeniu odchodzących na renty i emerytury, w ostatnich ośmiu latach pracę stracił co 20 bialski nauczyciel. – Zwolnienia spowodowane są zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych oraz są wynikiem pogłębiającego się niżu demografi cznego – tak, w urzędniczej nowomowie, wyjaśniają sprawę przedstawiciele magistratu. Przekładając to na język polski – w Białej mieszka coraz mniej młodych ludzi a miasta nie stać na utrzymywanie tylu szkół.

Mało pracy, mało dzieci

– Niż demograficzny jest faktem. Trzeba jednak zapytać, dlaczego problem ten jest tak bardzo widoczny akurat w naszym mieście – mówi Dariusz Stefaniuk, wiceprzewodniczący RM i kandydat na prezydenta miasta. – Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Z powodu bezrobocia i niskich dochodów mieszkańców, nie ma u nas warunków do zakładania rodzin, na świat przychodzi coraz mniej dzieci. Młodzi ludzie masowo emigrują z Białej. Cierpi na tym także bialska oświata i nasi doskonali nauczyciele.

Stefaniuk zapowiada, że po wygranych wyborach powstrzyma likwidację kolejnych placówek oświatowych i doceni bialskich nauczycieli. – Chcę, by pedagodzy czuli się ważną częścią naszej społeczności. Samorząd ma wpływ na wysokość nauczycielskich wynagrodzeń.

Pieniądze na ten cel można pozyskać – na przykład – lepiej wykorzystując infrastrukturę szkolną oraz podnajmując po lekcjach część pomieszczeń na zajęcia organizowane na zasadzie komercyjnej. Można też zastanowić się nad stworzeniem u nas szkoły sportowej. Lepsze zarządzanie będzie oznaczało więcej pieniędzy. A to z kolei pozwoli nam zatroszczyć się o szkoły, uczniów i nauczycieli na co dzień, a nie tylko od święta albo przed wyborami – mówi kandydat PiS na prezydenta Białej Podlaskiej.

Nauczyciele na piątkę!

Mimo problemów nauczyciele wspaniale wykonują swoją pracę. Świadczą o tym chociażby wyniki czerwcowego egzaminu podsumowującego naukę w publicznych gimnazjach oraz wyniki wiosennego testu końcowego dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych. Bialscy uczniowie uzyskali wyniki zdecydowanie wyższe niż średnia woj. lubelskiego i ogólnopolska. Brawo dzieciaki, brawo nauczyciele!