Pomnik Kapłana na trudne czasy

Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali proboszczowie radzyńskich parafii: ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. kan. Andrzej Kieliszek, ks. Henryk Och oraz kapelan Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” ks. kan. Zbigniew Kuzio.

Przewodniczący Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Józef Korulczyk przypomniał historię budowy pomnika. Inicjatywa ta narodziła się rok temu w gronie osób związanych z NSZZ „Solidarność” oraz Prawem i Sprawiedliwością. Komitetowi budowy pomnika przewodniczył szef radzyńskiej „Solidarności” Jerzy Bednarczyk, a w jego skład wchodzili: poseł Jerzy Rębek, prezes RaSIL i radny powiatowy Józef Korulczyk, wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek, przewodniczący rady gminy Janusz Golec, członek radzyńskiego zarządu NSZZ „Solidarność” Elżbieta Pietraszek, radny i członek NSZZ „Solidarność” Adam Adamski, Jerzy Woźniak i Andrzej Dzięga z zarządu RaSIL.

Po mszy świętej licznie przybyli mieszkańcy Radzynia i zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Białce, którzy przypomnieli sylwetkę bł. ks. Jerzego.

Zaszczyt odsłonięcia pomnika przypadł związkowcom – przewodniczącemu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność“ Marianowi Królowi i Jerzemu Bednarczykowi. Nieprzypadkowo, ponieważ bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem „Solidarności“ i na radzyńską uroczystość przybyły liczne delegacje związkowe z różnych miejscowości województwa lubelskiego. Wizerunek męczennika widnieje również na sztandarze radzyńskiej „Solidarności“, który podczas uroczystości dumnie prezentował radny miejski Adam Adamski.

– Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wyznaczał drogi świętości na współczesne czasy, był wzorem wiary i patriotyzmu, budowania życia społecznego i państwowego na fundamencie wartości. To, że tu jesteśmy, świadczy o tym, że chcemy wolności, nie chcemy obłudy, którą stara się nam narzucić współczesny świat – mówił Marian Król.

Pomnik poświęcił kapelan „Solidarności” ks. kan. Zbigniew Kuzio. – Męczennik to świadek wiary, ksiądz Jerzy Popiełuszko to świadek wiary na trudne czasy, bo idą czasy wielkiego niepokoju, deptania wartości wynikających z Ewangelii. Potrzeba nam wstawiennictwa świętych i błogosławionych z naszego narodu – stwierdził w krótkim wystąpieniu. Wśród obecnych na uroczystości byli również parlamentarzyści PiS: poseł Jerzy Rębek oraz senator Grzegorz Bierecki. Powołana przez senatora Fundacja „Kocham Podlasie“ wsparła finansowo budowę pomnika.

Grzegorz Bierecki odczytał zebranym przyjętą przez Senat RP uchwałę upamiętniającą 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uchwale podkreślono: „Jego życie było darem dla historii Polski, najpełniej wyrażonym słowami św. Pawła »Zło dobrem zwyciężaj«. W 25. rocznicę odzyskania naszej wolności mamy szczególny powód, by oddać cześć kapelanowi »Solidarności «, wiernemu Bogu i Ojczyźnie, człowiekowi, który pozostanie na zawsze symbolem prawdziwego patriotyzmu, ideałem dla tych, którzy znaczną część swego dorosłego życia poświęcili walce o wolność Polski”.

Senator Grzegorz Bierecki spotkał się również z mieszkańcami Radzynia, na które przybyło ok. 70 osób. Marek Wasiluk