Gaudeamus w seminarium

Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez profesorów i proboszczów parafi i, z których pochodzą alumni rozpoczynający naukę w seminarium. Przewodniczył jej ks. biskup Piotr Sawczuk. Zwracając się do seminarzystów radził im: „Aby reformować świat, najpierw trzeba szukać reformy własnego serca”.

W auli WSD im. Jana Pawła II zebranych powitał ksiądz rektor Mieczysław Głowacki, a sprawozdanie z działalności seminaryjnej w roku akademickim 2013/2014 przedstawił prorektor ks. Marcin Bider. Najważniejszym punktem uroczystości było przyjęcie w szeregi seminarzystów nowych alumnów.

„Świadomy wybieranego przeze mnie celu życiowego, jakim jest kapłaństwo Chrystusowe, szczerze przyrzekam: przy Bożej i ludzkiej pomocy, tak pracować nad wyrobieniem duchowym, moralnym i intelektualnym, oraz tak dbać o swoje zdrowie, abym w przyszłości, jako kapłan, umiał i mógł czytelnie ukazywać Chrystusa wszystkim, do których zostanę posłany” – tak brzmiały słowa ślubowania alumnów. Indeksy otrzymało 17 seminarzystów I roku. Czterech z nich pochodzi z powiatu bialskiego, dwóch z radzyńskiego, a jeden z parczewskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele siedleckich uczelni oraz o. dr Marek Kotyński z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Obecny był także ks. dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Drohiczyńskiej. Samorządowe władze Siedlec reprezentował prezydent Wojciech Kudelski, a Białej Podlaskiej – wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Stefaniuk. Wśród gości byli także poseł Krzysztof Tchórzewski oraz senator Grzegorz Bierecki z Prawa i Sprawiedliwości. Przy drzwiach do auli, w której odbywała się uroczystość widoczna była pamiątkowa tabliczka z podziękowaniami Wspólnoty Seminaryjnej dla senatora Biereckiego za wyposażenie auli.