„Żołnierze wyklęci” w multimediach

Strona www.polskiepodziemie.pl to ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują istotę Polski podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są teksty napisane przez historyków z lubelskiego Oddziału IPN, zawierające informacje o sensie i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji.

Jak mówi dr Sławomir Poleszak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, strona jest kontynuacją powstałego w 2008 roku, a wznowionego w 2013 r. albumu „»Zaplute karły reakcji…«. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”. Album od lat cieszył się wielkim zainteresowaniem czytelników, zdawano sobie jednak sprawę, że wciąż dociera do ograniczonego grona odbiorców. Dlatego narodził się pomysł, aby wykorzystać możliwości multimedialne i nadać mu formułę strony www dostępnej zwłaszcza dla młodych ludzi. Strona ta może być z powodzeniem wykorzystywana m.in. przez nauczycieli na lekcjach historii. Używane w albumie i na stronie internetowej sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do unicestwienia konspiratorów, lecz także do zohydzenia ich pamięci. Śladem tej operacji są nadal funkcjonujące stereotypy o żołnierzach podziemia niepodległościowego rodem z epoki PRL.

Na stronie pojawiają się m.in. galerie zdjęć, ścieżki dźwiękowe oraz notacje żołnierza zgrupowania majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – Mariana Pawełczaka „Morwy”. Jeden z prezentowanych rozdziałów został natomiast w całości poświęcony Józefowi Franczakowi „Lalkowi”, ostatniemu partyzantowi polskiego podziemia niepodległościowego, którego 51. rocznicę śmierci obchodzimy w październiku br. – Strona www.polskiepodziemie.pl dostępna jest również w wersji mobilnej, dlatego można ją przeglądać na smartfonach i tabletach – dodaje Grzegorz Gałęzowski, informatyk z IPN Oddział w Lublinie.