Wreszcie realny plan dla bialskiego lotniska!

24 października senator Grzegorz Bierecki i Dariusz Stefaniuk, kandydat PiS na prezydenta Białej Podlaskiej, przedstawili plan zagospodarowania bialskiego lotniska. Pretekstem do zorganizowania konferencji prasowej w tej kwestii była odpowiedź na pismo wystosowane przez senatora Biereckiego do Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie dotyczące wykorzystania bialskiego lotniska.

„W 2012 roku Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego WSOP w sezonie letnim prowadził szkolenie na tym lotnisku w oparciu o umowę ze spółką Biała Airport. Niestety, w 2013 roku w wyniku sporów prawnych pomiędzy ww spółką a Urzędem Miasta Biała Podlaska, szkolenie to nie mogło być prowadzone na lotnisku o niewyjaśnionym statusie” – czytamy w odpowiedzi udzielonej senatorowi Biereckiemu przez rektora – komendanta WSOP, gen. bryg. pil. dr hab. Jana Rajchela. Uczelnia dęblińska pomimo tego wciąż jest zainteresowana bialskim lotniskiem.

Kluczowym problemem jest baza noclegowa i zaplecze logistyczne. – Dotychczasowe efekty zaangażowania władz Białej Podlaskiej sprawę lotniska to nie tylko 8 mln podatków, niezapłaconych przez spółkę Biała Airport, ale i utracone korzyści. WSOP przeniosło szkolenia na lotnisko w Sochaczewie – mówi rozgoryczony senator.

Istnieje – jak okazuje się – „Analiza koncepcji zagospodarowania i wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej w celu wzmocnienia oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej”, przygotowana niemałym kosztem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w marcu zeszłego roku.

– To jedno z największych zaniechań władz Białej Podlaskiej, że nie podjęły dotychczas żadnych działań w tej kwestii – twierdzi Dariusz Stefaniuk.

Skąd pomysł na lotnisko recyklingowe? Do 2020 roku będzie musiało ulec utylizacji prawie 6 tys. samolotów. W Europie istnieją jedynie trzy lotniska, na których prowadzona jest tego rodzaju działalność: w Anglii, Francji oraz Hiszpanii. Nie ma takiego w Europie Wschodniej. Jeśli nie powstanie ono w Białej Podlaskiej, i to jak najszybciej, wszelkie korzyści znowu przejdą nam koło nosa. Zarobi ktoś inny.

– Mam nadzieję, że nowe władze wojewódzkie będą wspierać to przedsięwzięcie – mówi senator Grzegorz Bierecki, który inicjatywą tą stara się również zainteresować Amerykanów.

Przeszkód jest wiele, wszystkie jednak – do pokonania. Należy – przede wszystkim – doprowadzić do powiększenia terenów lotniska do powierzchni, jakie zajmował Wojskowy Port Lotniczy – czytamy w cytowanej „Analizie” – ponieważ obecna lokalizacja i granice lotniska uniemożliwiają skomunikowanie z ważnym szlakiem kolejowym E20, mimo że biegnie on około 500 metrów od wyznaczonej terytorialnie granicy lotniska.

– Trzeba zmienić filozofię gospodarczą władz miejskich. Najpierw ożywienie gospodarcze, zwiększenie wpływów podatkowych do miejskiej kasy, a wreszcie – wydatki, a nie odwrotnie, bo takie działanie skutkuje zadłużaniem miasta, które i tak jest nadmierne – twierdzi Dariusz Stefaniuk.

Amerykańskie rozwiązania dla Białej!

Bogdan Chmielewski, prezydent i CEO (Chief Executive Offi cer) jednej z największych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych już w najbliższy poniedziałek odwiedzi Południowe Podlasie.

Na specjalne zaproszenie dyrektora Fundacji „Kocham Podlasie” Dariusza Stefaniuka oraz senatora Grzegorza Biereckiego do Białej Podlaskiej przyjedzie prezydent największej etnicznej unii kredytowej w USA

– Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (P-SFUK). Bogdan Chmielewski zarządza instytucją o aktywach przekraczających półtora miliarda dolarów, która obsługuje swoich członków w szeregu oddziałów ulokowanych m.in. w Nowym Jorku i New Jersey. Kierowana przez Chmielewskiego P-SFUK jest jedną z najważniejszych części społeczności polonijnej w USA. Współpracuje z gronem największych organizacji zrzeszających instytucje fi nansowe w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Zaaranżowana przez Dariusza Stefaniuka i senatora Grzegorza Biereckiego wizyta zagranicznego menadżera stanie się okazją do omówienia projektów związanych ze specjalną strefą ekonomiczną, którą chce w Białej Podlaskiej po wygranych wyborach stworzyć Stefaniuk.

Więcej informacji już w następnym wydaniu „Tygodnika Podlaskiego”.

Podsumowanie konferencji z udziałem kandydata na prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka, Senatora Grzegorza Biereckiego i Bogdana Chmielewskiego, prezydenta Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej w USA, której celem było zwrócenie uwagi na ogromny potencjał lotniska w Białej Podlaskiej, źr. Stefczyk TV: