Poderwijmy Białą do lotu

Na zaproszenie Dariusza Stefaniuka, dyrektora Fundacji „Kocham Podlasie” oraz senatora Grzegorza Biereckiego 3 listopada br. gościł w Białej Podlaskiej Bogdan Chmielewski, prezes największej polskiej instytucji fi nansowej poza granicami kraju: Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, działającej od 38 lat w amerykańskich stanach Illinois i Nowy York.

Organizacja ta skupia 81 tys. członków, w tym 2,5 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i dysponuje aktywami 1,6 mld dolarów. – My nie rządzimy. Jesteśmy w opozycji, a pokazujemy jednak przykłady realnych działań, które należy podjąć, aby przywrócić miastu bialskie lotnisko i utworzyć Wolną Strefę Ekonomiczną, na co mamy tylko 2 lata czasu – powiedział Dariusz Stefaniuk, po wizycie Bogdana Chmielewskiego na bialskim lotnisku.

– Rozpoczęły się konsultacje dotyczące strefy. Najważniejsze, że potencjalni inwestorzy nie odrzucają tego projektu. Chcą uzyskać informacje. Mam nadzieję, że nowe władze Białej Podlaskiej powołają tę strefę – stwierdził senator Grzegorz Bierecki.

12 straconych lat

Prezes Polsko – Słowiańskiej Unii Kredytowej był pod ogromnym wrażeniem wizyty na lotnisku: – Trudno mi zrozumieć, że lotnisko od 12 lat jest niewykorzystane. W USA byłoby to niemożliwe. Tam inwestorzy biją się o uzbrojone tereny, w pobliżu linii kolejowej.

Czy pojawią się w Białej Podlaskiej? Rynek amerykański jest dużo większy niż rynek Unii Europejskiej, ale brak jest działań rządu w sferze promocji Polski. Na własną rękę próbuje w Stanach zaistnieć Białystok. To pana zadanie, panie Dariuszu: zorganizowanie grupy biznesmenów, którzy przyjechaliby do USA na rekonesans i rozmowy.

Czas na zmiany

Jaka jest szansa na ściągnięcie na Podlasie inwestorów amerykańskich polskiego pochodzenia?

– Wśród 81 tysięcy naszych członków jest 2,5 tys. biznesmenów. Wielu z nich jest skłonnych do inwestowania w kraju, ponieważ kooperują z Polską: sprowadzają do USA przede wszystkim polską żywność, alkohole, stolarkę budowlaną – odpowiada Bogdan Chmielewski. – Jesteśmy w stanie zainteresować Amerykanów polskiego pochodzenia i stworzyć im warunki żeby inwestowali w produkcję tego, co sprowadzają – dodaje senator Grzegorz Bierecki.

– Cieszę się, że pan Bogdan Chmielewski zgodził się zostać naszym ambasadorem. Musimy wykorzystać możliwości, które posiada pan, ale i Biała Podlaska – spuentował Dariusz Stefaniuk.