Twarz Warszawskiej Syrenki

W tym roku mija setna rocznica urodzin Krystyny Krahelskiej – bohaterki Powstania Warszawskiego, która pozowała do rzeźby pomnika Syrenki Warszawskiej. Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy nosząca imię Krystyny Krahelskiej, wydała pamiątkowy album „Krystyna Krahelska. Bohaterka Warszawy rodem z Polesia”. Na spotkaniu premierowym tej publikacji Anna Czarnomska, dyrektor biblioteki podkreślała, że album jest jednym z wielu działań upamiętniających patronkę.

W ciągu całego roku w Sosnowicy odprawiono msze św. w 100. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci Krystyny Krahelskiej oraz w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbywały się również spotkania, na których przedstawiano ważne fakty z życia patronki, wyświetlano film „Przerwana pieśń” w reżyserii Włodzimierza Dusiewicza – jej wojenną biografi ę i prezentowano związki Krahelskiej z Pieszowolą, wsią, gdzie mieszkała przez kilka lat. Ponadto wysłuchano jej poezji w wykonaniu Czytelników Dyskusyjnego Klubu Książki, Żołnierzy Wojska Polskiego i wokalistki jazzowej Agi Zaryan.

Uczestnicy spotkań wspólnie odśpiewywali „Kołysankę o zakopanej broni”, napisaną po ostatniej bitwie oddziałów Grupy Korpusu Ochrony Pogranicza z armią sowiecką, stoczoną 1 październiku 1939 r. pod Wytycznem, odległym od Pieszowoli o 10 km. Biblioteka ogłosiła również konkursy: plastyczny pod hasłem „Krystyna Krahelska – Bohaterka Powstania Warszawskiego” i konkurs na twórczość poezji i prozy własnej pod hasłem „Krystyna Krahelska w poezji i prozie”. Podczas spotkania promującego album odczytano opowiadanie „Usłyszeć ciszę”, którego autorem jest parczewski lekarz Andrzej Chodacki. Opowiadanie przedstawia ofiarną pracę po godzinie „W” Krystyny Krahelskiej, sanitariuszki ps. Danuta, która ciężko ranna pierwszego dnia Powstania, zmarła w szpitalu 2 sierpnia 1944 roku. W części artystycznej zaprezentowano poezję Krystyny Krahelskiej, która wzywała warszawską młodzież do walki strofami „Hej chłopcy, bagnet na broń!”, „Kujawiaka konspiracyjnego” oraz innych wierszy jej autorstwa.

Redaktorem i wydawcą publikacji poświęconej Krystynie Krahelskiej jest Stanisław Jadczak, a projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Mieszkańcy regionu za pośrednictwem tego albumu uzyskają wiedzę na temat związków bohaterki Warszawy z Południowym Podlasiem, która nie tylko przez kilka lat mieszkała w Pieszowoli, ale i szkoliła sanitariuszki działających na tym terenie oddziałów partyzanckich.