Terespolskie fascynacje. Inni mogą im zazdrościć!

Ponad stuletnia fortyfikacja – prochownia terespolska, stanowiąca część twierdzy Brzeskiej popadała w ruinę. Jeszcze kilka lat temu budowla nadszarpnięta zębem czasu mogła stanowić naturalną scenerię mrocznego filmu. Obiekt zainteresował i zainspirował grupę zapaleńców, którzy utworzyli Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji i objęli nad nim pieczę.

– Panowie uprzątnęli teren, wyremontowali wnętrze obiektu, a potem postanowili przywrócić go mieszkańcom. Zrobili kawał dobrej roboty – podziwia Łukasz Pogorzelski z Miejskiego Ośrodka Kultury. W prochowni urządzono siedem sal wystawowych. Stałe ekspozycje to: kolejnictwo, militaria, rękodzielnictwo, Ruś – Rosja oraz Sala Papieska.

– Najcenniejsze jest to, że Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji ściśle współpracuje z młodzieżą szkolną. Dzięki temu młodzi ludzie nie tylko poznają dzieje swojego miasta, ale i angażują się w ciekawe przedsięwzięcia – mówi Łukasz Pogorzelski. MOK w tym roku pozyskał 22 tys. zł na mini-projekt – ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy” i w jego ramach Koło przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało warsztaty dla młodzieży szkolnej p.t. „Kamerą i aparatem promujemy Terespol”.

Pod okiem mistrzów

– Poprzez te działania chcieliśmy stworzyć filmy i folder o naszym mieście. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy Radka Dąbrowskiego z Białegostoku – dziennikarza białoruskiego „Radia Racja”, animatora kultury, twórcę wielu nagradzanych w kraju amatorskich filmów dokumentalnych i fabularnych oraz Adama Rymaszewskiego – społecznika, fotoreportera „Gońca Terespolskiego” – mówi Łukasz Pogorzelski.

Warsztaty filmowe i fotograficzne odbyły się we wrześniu. Uczestnicy poznawali niuanse kręcenia poszczególnych scen, kadrowania filmowanych obiektów. Następnie, pod czujnym okiem instruktora, „udali się w miasto” celem znalezienia najodpowiedniejszych ujęć do przyszłego fi lmu. Ostatni etap warsztatów posłużył zgłębianiu tajemnic montażu.

Promocja miasta

Efektem warsztatów było powstanie dwóch profesjonalnych filmów o najciekawszych zakątkach miasta. Pierwszy z nich p.t. „Prochownia” to historia i współczesność zabytkowego obiektu. Drugi natomiast – „Nasze miasto Terespol” – oprowadza widzów po najciekawszych zakątkach miasta.

11 listopada br., podczas Narodowego Święta Niepodległości, odbyła się premiera powarsztatowych filmów oraz folderu „Terespol zaprasza”, do którego zdjęcia wykonali uczestnicy warsztatów. Na promocje i reklamę samorządy wydają ogromne sumy, aby przyciągnąć turystów lub inwestorów. W tym wypadku to mieszkańcy sami promują swoje miasto przy wsparciu ośrodka kultury.

Inicjatywy oddolne

W Terespolu kwitnie życie kulturalne, rekreacyjne, sportowe. Imprezy te aranżuje nie tylko działający prężnie ośrodek kultury, ale i liczne organizacje: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Podlaskiej ,,Podlasie”, Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadburzańskiej ,,Bugowiaki”, Klub Seniora ,,Srebrny Włos”, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Klub Patriotyczny, młodzieżowa grupa ASG ,,Korpus Wschodni”, Klub Piłkarski Granica Terespol…

– Społeczeństwo naszego miasta jest nadzwyczaj aktywne, a władze miasta i ośrodek kultury wspierają każdą społeczną inicjatywę. Wspólnymi siłami rodzą się przedsięwzięcia, przyciągające do współpracy seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci, a dzięki którym Terespol staje się piękniejszy, bardziej interesujący i znany – przekonuje Łukasz Pogorzelski.