"Wierzę, że rozpoczyna się lepszy czas dla naszego miasta"

Odebrał zaświadczenie o wyborze od szefa Miejskiej Komisji Wyborczej Roberta Łukijaniuka. Następnie prezydent złożył ślubowanie, a tym samym formalnie przejął powierzony mu przez wyborców mandat. Obecny na sesji Andrzej Czapski przekazał insygnia władzy i życzył nowemu prezydentowi i radzie sukcesów.

Pierwszą konferencję prasową prezydent Stefaniuk rozpoczął od podziękowania Andrzejowi Czapskiemu za 16-letnią pracę dla Białej Podlaskiej. Stefaniuk zapewnił, iż pragnie ścisłej współpracy ze wszystkimi środowiskami i grupami społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z mieszkańcami miasta.

– Zadanie, które stoi przed nami nie jest łatwe. Musimy rozpocząć realną walkę z bezrobociem. Musimy uporać się z ogromnym zadłużeniem miasta. Musimy zwiększyć nakłady na najpilniejsze inwestycje. Zaczniemy od wniosku o powołanie specjalnej podstrefy strefy ekonomicznej oraz od racjonalizacji polityki podatkowej. Niezbędny jest też wnikliwy audyt przychodów i wydatków. Posłuży on do przedstawienia bialczanom naszego raportu otwarcia. Pokazania, w jakim miejscu jesteśmy i jakie będą nasze cele na najbliższe miesiące – wyjaśnił prezydent.

Dariusz Stefaniuk podkreślił, iż mieszkańcy oczekują od samorządu ciężkiej pracy, zgody, porozumienia i otwarcia na dialog. Dlatego też każda kluczowa decyzja będzie poddana konsultacjom społecznym. – Dzisiaj rozpoczyna się moja prezydentura. Głęboko wierzę, że rozpoczyna się wraz z nią lepszy czas dla Białej Podlaskiej – mówił prezydent.