Pomoc rodzinom oraz stypendia: po raz piąty i siódmy

Oba te projekty realizowało Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF).

Dla zdolnych i wrażliwych

Dzięki zebranym wpłatom z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych SKEF może wspierać wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i wychowanków domów dziecka – podkreślił Kazimierz Janiak, Prezes Zarządu SKEF, inaugurując sobotnią uroczystość.

W tym roku stypendia przyznano m.in. studentkom bialskiej PSW: Katarzynie Mrozik, Jowicie Przybysz, Kindze Hackiewicz, Natalii Ciesnowskiej oraz Agnieszce Och, studiującej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Tegoroczne stypendystki łączą nie tylko znakomite wyniki w nauce, zaangażowanie w pracach uczelnianych kół naukowych czy konferencjach. Znajdują również czas na pracę na rzecz innych, jako wolontariuszki.

Dla rodzin w potrzebie

„Pomóż oszczędzać rodzinie” to projekt adresowany do rodzin o skromnych dochodach. W trakcie 9 miesięcy rodziny uczyły się racjonalnego planowania wydatków i oszczędzania. Każdego miesiąca wpłacały zaoszczędzone pieniądze na zadeklarowany wcześniej cel.

6 grudnia uczestnicy piątej edycji projektu odebrali zgodnie z regulaminem nagrody w wysokości 1 000 zł. Na co przeznaczą nagrodę i zaoszczędzone w ciągu 6 miesięcy pieniądze? Marta oraz Ireneusz Dragulscy, rodzice trojga dzieci, wybiorą się w przyszłym roku na wakacyjny, rodzinny wypoczynek. Jolanta i Mirosław Dorosz, wychowujący dwie córeczki przeznaczą pieniądze na rehabilitację starszej, która urodziła się z wrodzonym obniżonym napięciem mięśniowym.

Renata i Arkadiusz Borek zamierzają dołożyć pieniądze do już posiadanych oszczędności, zbieranych z myślą o studiach starszej z dwóch swoich pociech. Justyna i Tomasz Chalimoniuk zorganizują za posiadane środki uroczystość I Komunii św. swojej starczej córeczki. Renata oraz Jan Karwowscy przeznaczą pieniądze na doposażenie mieszkania, w związku ze spodziewanymi narodzinami drugiego dziecka.

Co uczestnicy wynieśli z zajęć, w których brali udział? Nie tylko wiedzę z zakresu rozsądnego gospodarowania swoimi finansami. Nie tylko przyswoili sobie prawa przysługujące konsumentom i nauczyli się z nich korzystać. – Najważniejsze jest to, że już mechanicznie, zbieramy i przechowujemy paragony, mechanicznie też planujemy wydatki, co wcześniej sprawiało nam niemało trudności – podkreślali jednomyślnie. Wszyscy uczestnicy sobotniej uroczystości odebrali upominki z rąk wiceprezes SKEF, Marzeny Biereckiej oraz dyrektor Stowarzyszenia Ewy Kruk.

Senator Grzegorz Bierecki zwracając się do stypendystek wyraził przekonanie, że nie będą musiały one po odbyciu studiów, szukać w kraju lub zagranicą zatrudnienia i swojego miejsca na ziemi, bo tu na Południowym Podlasiu czekać będą na nie miejsca pracy i możliwość wykorzystywania swoich zdolności. Swoją obecnością zaszczycił również nowo wybrany Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie” realizowany był przy wsparciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.