W Białej ruszają najpilniejsze inwestycje

Po raz trzeci w grudniu obradowała Rada Miasta. Radni zgłosili między innymi potrzebę ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Francuskiej i obwodnicy oraz konieczność naprawy nawierzchni drogi ul. Ceglanej. Prezydent Dariusz Stefaniuk zapewnił, iż jest już gotowy projekt i dokumentacja na wykonanie sygnalizacji świetnej na wspomnianym skrzyżowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Ceglaną, miasto postara się tymczasowo zaradzić problemowi poprzez ułożenie płyt.

Po zakończonej sesji prezydent Dariusz Stefaniuk pytany o najbliższe plany inwestycyjne zapewnił, iż pierwszeństwo będzie miała budowa ronda na ul. Łomaskiej, bo ze względu na korzystanie przy jej realizacji ze środków unijnych prace muszą zostać ukończone bez poślizgu. Ponadto wspomniał o potrzebie przeniesienia siedziby przedszkola na ul. Łomaskiej do innego lokalu. – W tym budynku była siedziba gestapo i więzienie. Chcemy pozyskać środki i utworzyć w tym budynku muzeum z prawdziwego zdarzenia – zapowiedział prezydent.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce ruszą dwie ważne inwestycje w Białej Podlaskiej. 29 grudnia prezydent Dariusz Stefaniuk podpisał w Lublinie umowę dofinansowania realizacji projektu przebudowy ulic Lubelskiej i Terebelskiej. Inwestycja zostanie zrealizowana z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 „Regionalny układ transportowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja dotyczy odcinków dróg wylotowych miasta i służyć ma przede wszystkim poprawie jego dostępności komunikacyjnej.

W 2014 roku przebudowano ulicę Terebelską na odcinku od obwodnicy do granicy miasta (0,56 km). W pierwszym półroczu 2015 roku zostaną przeprowadzone roboty na ulicy Lubelskiej, obejmą przebudowę odcinka długości 1,82 km oraz budowę ronda na skrzyżowaniu Lubelskiej, Grzybowej i Podleśnej. Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 7 712 303,69 zł, z czego 3 587 850 zł stanowi wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.