Caritas – polski skab – świętuje 25-lecie posługi

Caritas w naszym kraju odrodził się w 1990 roku. Cel jaki przyświeca tej organizacji jest niezmienny: wypełnianie przykazania miłości poprzez pomoc tym ludziom, którzy potrzebują wsparcia. Caritas funkcjonuje w kraju na obszarze 44 diecezji. W organizacji udziela się ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Posiada 900 placówek świadczących codzienną pomoc i troskę ludziom chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

Caritas prowadzi szeroki wachlarz działań: organizuje noclegownie bezdomnym, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej. Ponadto Caritas angażuje się również w formy pomocy poza granicami kraju dla osób dotkniętych kataklizmami i konfliktami zbrojnymi.

Podziękowanie ludziom dobrej woli

– Caritas Diecezji Siedleckiej jako pierwsza włączyła się w obchody jubileuszu Caritas Polska. W jego ramach pokazaliśmy wiele działań siedleckiej Caritas na rzecz osób niepełnosprawnych, ponieważ mamy bogatą ofertę zorganizowanych działań dla osób z niepełnosprawnością, jak warsztaty terapii zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej oraz projekty „miękkie”, w tym wyjazdy i obozy dla niepełnosprawnych. Przy okazji jubileuszu chcemy pokazać, co robimy, a poprzez to chcemy uświadamiać społeczeństwo, że osoby niepełnosprawne też mogą pracować i normalnie funkcjonować – mówi ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. Uroczyste spotkanie było znakomitą okazją, aby podsumować osiągnięcia, omówić kierunki dotychczasowych działań, jak również zaprezentować plany na przyszłość.

W takim dniu nie mogło zabraknąć słów uznania i podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy i pracowników za tworzenie dzieła Caritas wśród najbardziej potrzebujących oraz nagród dla pracodawców, którzy działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Wspólne świętowanie

Jubileuszowa gala w Siedlcach odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy ul. Bpa Świrskiego 31. W czasie gali wystąpili m.in.: ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska, ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, Elżbieta Bogucka – dyrektor mazowieckiego oddziału PFRON, Katarzyna Rola-Skorupska – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, Danuta Skwierczyńska z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach oraz Karol Dominiak – osoba, której życie odmieniło się właśnie dzięki Caritas.

Podczas imprezy odbędą się również występy artystyczne zespołów z placówek Caritas Diecezji Siedleckiej. Przed publicznością zaprezentowały się: „Warsztatowe Aniołki” WTZ i zespół „Złote Struny” ŚDS z Caritas Biała Podlaskiej oraz WTZ Parczew – pantomima „Everything.

***

Caritas Polska

W 1907 roku na terenie zaboru pruskiego ks. Piotr Wawrzyniak i późniejszy biskup ks. Stanisław Adamski powołali w Poznaniu Związek Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych w Poznaniu. Tę inicjatywę podjęto w II RP w prawie wszystkich diecezjach. Utworzenie centrali związków diecezjalnych uniemożliwił wybuch II wojny światowej, po której – w komunistycznej Polsce – Caritas mógł działać jedynie na poziomie parafii, a szpitale będące własnością kościelną zostały upaństwowione.

Caritas Polska reaktywowany został w 1990 roku, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Prowadzi 900 placówek: opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów samotnej matki, kuchni dla ubogich, świetlic dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Inicjuje szereg akcji ogólnopolskich, m.in. Wakacyjną Akcję Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużnę Wielkopostną, Tornister Pełen Uśmiechów.