Obniżamy podatek dla firm transportowych

„Tygodnik Podlaski”: Startował Pan po raz pierwszy w wyborach samorządowych i uzyskał drugi wynik w mieście, jeśli chodzi o liczbę głosów. Jak Pan to przyjął?

Dariusz Litwiniuk: Zdobyłem 772 głosy. Otrzymałem poparcie od mieszkańców Osiedla Sielczyk, jak również z całego mojego okręgu wyborczego. Ta liczba głosów to dla mnie zaskoczenie i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Podejmując pracę w Radzie Miasta zamierzam reprezentować interesy tych ludzi, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Troszczyć się o ich potrzeby społeczne, te związane z inwestycjami, infrastrukturą i miejscami pracy. Chcę swój mandat sprawować uczciwie i godnie.

Jaki będzie budżet na rok bieżący, a tym samym z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się radni?

Przed Radą Miasta stoi trudne zadanie. Budżet na 2015 rok jest bardzo skromny, na inwestycje zaledwie przewiduje niecałe 5 mln zł. Jesteśmy zobowiązani do realizacji zadań, które podjęła poprzednia ekipa zarządzająca miastem. Wiemy, że w krótkim czasie nie jesteśmy wstanie nadrobić wieloletnich zaniedbań. A tymczasem wiele osiedli w mieście potrzebuje budowy ulic, chodników i oświetlenia.

Mieszkańcy liczą na przyciągnięcie inwestorów i na nowe miejsca pracy. Oczekiwania są ogromne, ale w tym roku prezydent i rada została zmuszona do przyjęcia budżetu w takim, a nie innym kształcie. Musimy poszukiwać oszczędności, tam gdzie jest to możliwe, oraz sprawniej pozyskiwać fundusze, w tym unijne. Zamierzamy nawiązać owocną współpracę z województwem oraz podejmiemy starania, aby przyciągnąć jak największą pulę funduszy, które pozwolą na rozwój miasta.

Na jakich zadaniach skupi się rada i władze miasta?

akie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo? W pierwszej kolejności zrealizujemy przebudowę ulic Lubelskiej i Grzybowej; te inwestycje zostały zaplanowane w roku ubiegłym i muszą być ukończone przed 30 czerwca. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany zostanie, cofnięta miastu dotacja w wysokości 3,5 mln złotych. W zależności od środków, jakimi będziemy dysponowali, zrobimy wszystko, aby sukcesywnie wdrażać inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Równocześnie będziemy realizować nasze zobowiązania wyborcze związane z utworzeniem strefy ekonomicznej, a co się z tym wiąże pozyskaniem nowych miejsc pracy. Warto dodać, że zgodnie z programem wyborczym przygotowaliśmy projekty uchwał dotyczące obniżenia do minimum podatku od środków transportu oraz opłaty adiacenckiej. Te uchwały zostaną poddane głosowaniu na najbliższej sesji 30 stycznia.

Bieda, a nawet skrajne ubóstwo dotyka coraz więcej rodzin. W jaki sposób władze miasta zamierzają chronić najsłabszych, aby pomóc takim rodzinom przetrwać?

W mieście działają instytucje odpowiedzialne za opiekę społeczną. Na szczęście nie mieliśmy rażącego przypadku zaniedbań swoich obowiązków przez te jednostki. Ale prezydent Stefaniuk spotkał się z naczelnikami poszczególnych wydziałów, aby dowiedzieć się, jak jest sprawowana piecza nad najbardziej potrzebującymi. Ponadto władze miasta zamierzają sprawdzić, czy opieka społeczna działa efektywnie, czy też jakieś ogniwo należy poprawić.

Dziękuję za rozmowę.