Teatr to życie

Annę Stanek zawsze pasjonował człowiek zanurzony w przestrzeni kultury i twórczości, ale nie tylko dlatego całe swoje życie zawodowe poświęciła krzewieniu kultury wśród młodzieży.

Już jako dziecko z wielkim zajęciem i uwagą oglądała spektakle teatralne. Później nadeszły inne zainteresowania i pasje, ale jeszcze raz okazało się, że stara miłość nie rdzewieje: ukończyła ciechanowskie Studium Teatralne.

– Teatr jest syntezą sztuk. Łączy w sobie słowo, gest, ruch, emocje, plastykę, światło i muzykę. To jedna z najstarszych form aktywności kulturowej człowieka; można ją realizować wszędzie: na scenie, na ulicy, w galerii handlowej… Wystarczy aktor, duch kreacji i odbiorca – przekonuje Anna Stanek.

Nauka wrażliwości

Anna Stanek od wielu lat prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży i studentów. Zdaje sobie sprawę z faktu, że po obejrzeniu dobrej sztuki młody człowiek zaczyna inaczej spostrzegać otaczającą go rzeczywistość, zaczyna rozumieć problemy tego świata. Zdarza się, że odbiorca wychodząc z teatru podejmuje ważną decyzję: kim chce w życiu zostać, przewartościowuje swoje poglądy.

– Pracuję z młodzieżą nie po to, by zrobić z nich aktorów. Pragnę młodych ludzi uwrażliwić na piękno, nauczyć współdziałania w grupie, kreatywnego myślenia, spontaniczności, umiejętności autoprezentacji… Te wartości są bardzo potrzebne w dorosłym życiu. Zajęcia muszą być zabawą, dobrą przygodą, wyprawą w świat sztuki – podsumowuje Anna.

Repertuarowe wyzwania

Młodzieżowa Grupa Teatralna „Elipsa” wystawiła dotychczas spektakle: plenerowy „Ptaki, drzewa, wiatr”, dwie sztuki Samuela Becketta – „Przychodzić i odchodzić” oraz „Co gdzie”, Mirona Białoszewskiego – „Trzy po trzy”, „Szłość samojedną” i „Szury”, trzy spektakle autorskie, „Ciach i błysk” inspirowany m.in. twórczością Chaplina i Felliniego, „Imaginacje” – na motywach twórczości Marielli Mehr i Samuela Becketta oraz „Źródło”.

Praca i laury

Grupa była wielokrotnie nagradzana na Bialskich Spotkaniach Teatralnych, otrzymała również laury na innych festiwalach: Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Inny” w Krośnie, na lubelskiej Scenie Młodych oraz na Zamkowych Spotkaniach Teatralnych „O Laur Złotego Gargulca” w Szydłowcu.

Członkowie „Elipsy” z powodzeniem występują również jako recytatorzy, śpiewają poezję, przygotowują monodramy. Scenariusze, które proponuje młodzieży Anna Stanek, są prawdziwym wyzwaniem. Jakimi środkami przekazać treść odbiorcy? Jak utrzymać zainteresowanie widza? Jak zaplanować sceniczną przestrzeń. Jakich użyć rekwizytów? – takie zadania musi rozwiązać młodzież z „Elipsy” zanim zaprosi widzów na premierę spektaklu.

– Przygotowania do wystawienia sztuki traktujemy jako podróż w nieznane. To młodzież musi wykazać się inwencją twórczą, wyczuciem, sensownym przekazem emocji. Teatr to życie – zapewnia Anna Stanek.