Otwarta brama Europy

Biała Podlaska chce promować wizerunek miasta często odwiedzanego przez potencjalnych klientów. Sąsiedztwo olbrzymiego, wschodniego rynku w połączeniu z doświadczeniem biznesowym i przedsiębiorczością mieszkańców miasta stanowi duży potencjał, który może przyczynić się do zdynamizowania działalności bialskich firm, wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych, stworzenia nowych miejsc pracy, a w konsekwencji – poprawy poziomu życia mieszkańców.

Aplikacja będzie bezpłatnym przewodnikiem zawierającym informacje o ofercie gospodarczo-turystycznej miasta i jego okolic. Aby znaleźć interesujące miejsce turysta będzie mógł posłużyć się mapą, listą obiektów lub wyszukiwarką. Uzupełnieniem aplikacji będzie portal internetowy, użyteczny podczas planowania swojego pobytu w Białej Podlaskiej. Miasto zaplanowało również szereg działań reklamowych i udział w międzynarodowych targach gospodarczych w białoruskim Brześciu.

Koncepcja mobilnego systemu informacji gospodarczej powstała w oparciu o markę gospodarczą miasta, które chce pełnić rolę prawdziwego, pierwszego biznesowego przystanku łączącego Wschód z Zachodem. Przedsięwzięciu przyświeca hasło reklamowe: „Biała Podlaska – otwarta brama Europy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przedsiębiorcy z terenu miasta i gminy Biała Podlaska, którzy chcieliby bezpłatnie promować swoją działalność gospodarczą w miejskim mobilnym systemie informacji proszeni są o wypełnienie i wysłanie do 15 lutego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska www.bialapodlaska. pl.