Tropem Wilczym – Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zainicjowała je w 2013 roku „Fundacja Wolność i Demokracja”. W tym roku biegi te wystartują w 81 polskich miastach. Uczestnicy biegów nie ponoszą z tytułu uczestnictwa żadnych opłat. Otrzymują również pamiątkowe koszulki, a na mecie – okolicznościowe medale.

Podczas obu imprez prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na budowę szkoły z polskim językiem wykładowym w Łanowicach (dawne województwo lwowskie) im. Franciszka Niepokólczyckiego, prezesa II Zarządu WiN.

Data święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego w 2011 roku, nawiązuje do 1 marca 1951 roku, kiedy wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Symboliczny jest główny dystans biegów – 1963 metry. W 1963 roku zginął bowiem ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak, ps. „Lalek”.

Biała Podlaska

Start do biegu na dystansie 1963 m odbędzie się 1 marca o godz. 12.30 na ul. Prostej (koło kompleksu Zakładu Karnego), a limit uczestników wynosi 400 biegaczy. Formularz rejestracyjny można pobrać na stronie: www.bialabiega.pl

Trzeba go wypełnić i przesłać lub dostarczyć pod któryś z adresów wskazanych na powyższej stronie internetowej, gdzie również znajduje się regulamin biegu. Szczegółowe informacje: www.tropemwilczym.pl, www.bialabiega.pl

Parczew

Biegi w Parczewie odbędą się na trzech dystansach: 750 m – dla uczniów szkół podstawowych oraz 1963 m oraz 5000 m dla wszystkich chętnych. Start: 1 marca, godz. 13, spod Urzędu Miejskiego. Przygotowano 220 pakietów startowych.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 20 lutego drogą elektroniczną na adres edichmielarz@wp.pl, podając następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, szkołę (w przypadku uczniów) lub miejsce zamieszkania (w przypadku dorosłych) oraz dystans. Biegacze dorośli podają również nr PESEL potrzebny do ubezpieczenia biegacza. Regulamin dostępny jest na stronie www.parczew.com, a szczegółowe informacje – na stronie www.tropemwilczym.pl