Ile euro na hektar?

ARiMR będzie przyjmowała wnioski do 15 maja, a wnioski dostarczone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. Rolnik może składać wnioski do 9 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia (po 15 maja) dopłaty pomniejszane są o 1 proc.

Na jednym formularzu wniosku można jednocześnie ubiegać się o: płatności bezpośrednie, dopłaty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (zobowiązania z poprzednich lat) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (nowe zobowiązania) dla działań: płatności ONW (tereny, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne, ale także występuje tu możliwość nadmiernego wyludnienia), rolno-środowiskowo- klimatyczne, ekologiczne oraz o pomoc na zalesianie.

Każdemu rolnikowi przysługuje dopłata podstawowa w oraz za tzw. zazielenienie w wysokości 180 euro na hektar.

Aby otrzymać dopłatę za zazielenienie trzeba spełnić wymóg dywersyfikacji (zróżnicowania) upraw. Obowiązuje ona od 10 hektarów gruntów rolnych. Natomiast obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych dotyczy gospodarstw powyżej 15 gruntów ornych.

Nowym elementem jest dopłata dla młodych rolników (do 40 roku życia). Na ten cel przeznaczone jest 2 proc. z całej puli dopłat. Dostaną ją osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą.

Dopłata przysługuje do powierzchni 50 hektarów i wynosi 60 euro na hektar.

Także nowym rodzajem płatności są dopłaty dodatkowe, które będą przysługiwały od 3,01 do 30 hektarów gruntów, będą one dodatkowo wspierały małe i średnie gospodarstwa rolne. Ich wysokość to 40 euro na hektar.

Inne niż w latach 2007-2013 będą dopłaty produkcyjne. Na ten rodzaj płatności przeznaczone jest 15 proc. puli. Dopłaty przysługują producentom: bydła, krów, owiec kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, zmienników skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi. Stawki tych dopłat są zróżnicowane.

Zdaniem ARiMR średnia płatność wyniesie ok. 240 euro na hektar. Z wyliczeń portalu farmer.pl wynika, że przeciętnie dopłata obszarowa wyniesie 213 euro na hektar dla gospodarstwa o przeciętnej w Polsce wielkości 10 ha, bez dopłat związanych z produkcją. Statystyczny rolnik otrzyma też 450 euro z tytułu dopłat do produkcji. Łącznie przeciętne gospodarstwo liczące 10 ha będzie miało więc 2580 euro rocznie z tytułu dopłat.

Według przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która będzie przyjmowała i rozliczała wnioski, dopłaty bezpośrednie mają teraz wspierać aktywnych rolników, małe i średnie gospodarstwa, które mają szansę na rozwój w obecnych bardzo konkurencyjnych warunkach, jak również pomagać w produkcji zdrowej, wysokiej jakości żywności. Nowy system dopłat bezpośrednich ma także wspierać restrukturyzację i modernizację sektora rolno- -spożywczego.

Sek, na podstawie wGospodarce.pl, stefczyk.info, farmer.pl