Sprzątanie miasta

Po zimie, w szczególności na obrzeżach terenów zabudowanych, zalegają śmieci i różnego typu odpady, co nie jest najlepszą wizytówką miasta. Bialski magistrat postanowił rozwiązać ten kłopotliwy problem wspólnie z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej.

Akcji przyświeca hasło „Sprzątanie miasta na wiosnę”. W jej ramach więźniowie będą porządkować ulice i obrzeża miasta pod nadzorem Straży Miejskiej. Takie przedsięwzięcia cieszą, bo miasto bez nakładów finansowych zyska na estetyce.

Adam Wołodko, inspektor do spraw zatrudnienia ZK powiedział, iż obecnie na terenie Białej Podlaskiej oraz innych miast i gmin pracuje ok. 60 skazanych. Wykonują oni prace porządkowe, remontowe oraz pomagają w bialskim schronisku dla zwierząt. Praca na zewnątrz murów więziennych skraca skazanym pobyt i jest jednym z czynników resocjalizacji.

Władze miasta proszą mieszkańców, aby zgłaszali miejsca w których zalegają nieczystości. Strażnicy miejscy skierują tam ekipy sprzątające. Zgłoszenia kierować można pod nr tel. (83) 344 75 33 lub pisząc e-mail: sprzatanie@bialapodlaska.pl.