Inwestycje i porządki

Droga Wojskowa i Topolowa z asfaltową nawierzchnią

Dwie ulice, po których przejazd był uzależniony od kaprysów aury, zyskają nowe nawierzchnie. W najbliższym kwartale będzie realizowana budowa ulicy Droga Wojskowa. Na inwestycję tę mieszkańcy oczekiwali od wielu lat. Obecnie Droga Wojskowa to ulica gruntowa, stanowiąca ważne łącze komunikacyjne osiedla Słoneczne Wzgórze.

8 kwietnia bialska firma Transbet odebrała plac budowy ulicy. Do końca lipca powstanie ok. 400 metrów asfaltu w technologii uproszczonej, jego warstwa będzie osadzona na ponad półmetrowej podbudowie. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 560 tys. złotych. W identycznej technologii już wkrótce rozpocznie się również budowa ulicy Topolowej, która po położeniu asfaltu połączy ulicę Długą z Szumową i Wierzbową. Wykonawca będzie zobowiązany do utwardzenia nawierzchni na odcinku 390 m, wykonania poboczy i odwodnienia drogi. Prace mają być ukończone do końca lipca.

Bialski cmentarz ma nowego administratora

W pierwszych dniach kwietnia Urząd Miasta wypowiedział umowę zarządzania bialskim cmentarzem komunalnym aktualnemu administratorowi – firmie Komunalnik. Jednocześnie podjął decyzję o powierzeniu tego zadania od 1 lipca br. miejskiemu Zakładowi Produkcyjno- -Handlowemu „Zieleń”.

Powodem podjęcia takiej decyzji były przesłanki ekonomiczne. Jak poinformował nas Lucjan Nowakowski, kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, zapadła ona w oparciu o kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz kontrolę urzędu miasta pod kątem fi nansowym. Cmentarz przez 23 lata był zarządzany przez prywatną spółkę, a przez 20 lat miasto nie uzyskiwało z tego tytułu żadnych dochodów. W ostatnich latach prywatna spółka tylko dwa razy odprowadziła zysk do miasta. W 2013 roku było to 40 tys. zł. bru o, w 2014 roku – 44 tys. zł. brutto.

Natomiast – zgodnie z ustawą – wszystkie dochody związane ze sprzedażą miejsc pod groby powinny trafiać do kasy gminy.

– Spółka Zieleń miejska już od 2013 roku ma wpis do działalności, który pozwala na administrowanie cmentarzem. Wtedy też przedstawiciele spółki sugerowali, aby cmentarz przeszedł pod jej nadzór, ale bez skutku. Warto dodać że stawki za korzystanie z cmentarza komunalnego pozostaną na tym samym poziomie – dodaje rzecznik prasowy Michał Trantau.