System informacji gospodarczej

Władze samorządowe Białej Podlaskiej wzięły udział w Międzynarodowych Targach „Brześć. Sodrużestwo – 2015”. W tej imprezie uczestniczyło około 100 wystawców. Biała Podlaska promowała nowy mobilny system informacji gospodarczej.

Mobilna aplikacja na smartfony czy tablety zaprezentowana w Brześciu to bezpłatny przewodnik z ofertą gospodarczo- turystyczną miasta i okolic. Zawiera bazę obiektów handlowych, usługowych, noclegowych i gastronomicznych, instytucje użyteczności publicznej oraz parkingi, stacje paliw, dane teleadresowe, zdjęcie, opisy i GPS.

– Aplikacja dostępna jest w językach polskim i rosyjskim, będzie ona służyć turystom ze Wschodu, ale również bialczanom – podkreślił na konferencji prasowej prezydent miasta Dariusz Stefaniuk.

Obecnie aplikacja jest testowana, zacznie funkcjonować od 1 czerwca. Białorusini byli zainteresowani nie tylko produktem zaprezentowanym na targach. Nasi sąsiedzi chcą przyjeżdżać do naszego kraju oraz zadeklarowali bliższe kontakty w wielu dziedzinach. Dlatego też władze miasta zamierzają rozwinąć współpracę gospodarczą, kulturalną i turystyczną z Białorusią.

– Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i nadziejami na współpracę. Dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o nawiązanie dobrych relacji. Planujemy spotkanie przedstawicieli fi rm z Brześcia z członkami Bialskiej Izby Gospodarczej oraz wymianę kulturalną i turystyczną