Duda do rolników: Przyrzekam troskę o sprawy wsi

Kandydat PiS podziękował w liście za poparcie otrzymane w I turze wyborów. Andrzej Duda otrzymał na wsi zdecydowanie najwięcej głosów spośród wszystkich startujących w wyborach. – Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie – zaznaczył Duda.

Andrzej Duda przedstawił trzy sprawy, które uważa za szczególnie ważne. – Po pierwsze – ochrona polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców i kapitał spekulacyjny. Projekt ustawy chroniącej polską ziemię, zawarty w druku sejmowym 1659 wniosło Prawo i Sprawiedliwość.

(…) Ten projekt powinien być niezwłocznie uchwalony, niestety blokuje go obecna większość sejmowa. Jako prezydent użyję wszelkich swoich kompetencji i wpływów, żeby ta ustawa była jak najszybciej uchwalona – zapowiedział Duda.

Drugim ze zobowiązań Andrzeja Dudy jest wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

– Jako prezydent doprowadzę do godnego i równego traktowania polskich rolników w Unii Europejskiej. Tu chodzi nie tylko o pieniądze, ale i o godność polskich rolników. Walczymy o to już obecnie w Parlamencie Europejskim, wespół z posłami Januszem Wojciechowskim i Zbigniewem Kuźmiukiem – napisał kandydat PiS.

Andrzej Duda zapowiedział także, że będzie chronił rolników przed nadużyciami ze strony wielkich sieci i pośredników handlowych.

– To jest wielka niesprawiedliwość, że mimo wzrostu produkcji i eksportu rolnego w ciągu ostatnich 3 lat o 20 procent, dochody rolników w tym samym czasie spadły o 11 procent. Polska wieś biednieje, wiele gospodarstw zagrożonych jest upadkiem – stwierdził Duda, deklarując walkę o poprawę sytuacji bytowej rolników.

Kandydat obozu patriotycznego odniósł się także do ostatnich, „kampanijnych” działań Bronisława Komorowskiego. – Mój konkurent (…) na trzy dni przed wyborami udaje gwałtowne zainteresowanie wsią, którą dotychczas znał chyba tylko z polowań na chłopskich polach.

Prezydent Komorowski, który ma władzę prezydencką od 5 lat, parlamentarną i rządową od 8 lat, nie zrobił nic, absolutnie nic dla ochrony polskiej ziemi, dla wyrównania dopłat rolniczych, ani dla ochrony rolników przed nadużyciami pośredników.

Polska wieś przez pięć lat nie miała prezydenta, który by dbał o jej sprawiedliwe traktowanie, który by jej bronił. Tej oceny nie może zmienić udawana troska, prezentowana tuż przed wyborami. Z przykrością muszę stwierdzić, że jest to polityczna obłuda i cyniczne oszukiwanie polskiej wsi i rolników – zauważa Andrzej Duda.

Zakończenie listu to emocjonalna, bardzo jasna deklaracja kandydata.

– Jako polityk, jako człowiek, zawsze dotrzymuję słowa. Dotrzymam go też wobec polskiej wsi. Wybierając mnie, zyskacie państwo rzetelnego obrońcę godności i sprawiedliwości dla polskiej wsi. Proszę państwa o wybór mojej osoby na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej! Szczęść Boże! – napisał Andrzej Duda.