Biała znalazła miliony na inwestycje!

Dzięki potężnemu zastrzykowi gotówki budżet inwestycyjny wzrósł niemal dwukrotnie w porównaniu do tego, który zaproponował w ubiegłym roku poprzedni prezydent Andrzej Czapski.

– Staramy się tak gospodarować miejskimi pieniędzmi, by jak najwięcej z nich trafi ało na inwestycje potrzebne mieszkańcom. Zaniedbania wynikające z długoletniej stagnacji są ogromne, ale staramy się nadrabiać stracony przez poprzedników czas – mówi Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Tunel przy Lubelskiej

Wygospodarowane 4 miliony zostaną przeznaczone na inwestycje fi nansowane w całości przez miasto oraz posłużą jako wkład własny w te, które współfi nansować będą podmioty zewnętrzne. Przykładem tego drugiego rozwiązania będzie projekt tunelu pod torami kolejowymi przy ul. Lubelskiej. Powstanie przejazdu jest niezwykle ważną sprawą dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców. Miasto będzie współpracowało przy tej inwestycji z PKP.

– Poprzednie władze chciały wziąć budowę tunelu w całości na siebie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo wyjść nie mogło. My działamy racjonalnie, dzięki czemu inwestycję w lwiej części sfi nansują PKP. Wkrótce zostanie podpisane porozumienie z koleją – zapowiada prezydent Stefaniuk.

Łatwiejsze parkowanie

Kolejnym zadaniem, jakie w tym roku chcą zrealizować włodarze Białej Podlaskiej jest rozwiązanie problemu z parkowaniem przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Parking przy urzędzie miasta ma służyć mieszkańcom, a nie urzędnikom. Przede wszystkim – zostanie powiększony.

Stanie tam też szlaban, interesanci będą mogli spokojnie – i za darmo – zostawić tam auto na czas załatwiania spraw w magistracie. Uporządkowana będzie też wreszcie sprawa muru oddzielającego ten teren od parkingu przy Świetlicy Środowiskowej Dziupla, a ul. Pocztowa zostanie przedłużona aż do ul. Ks. Budkiewicza. Urzędnicy zapowiadają też uregulowanie wjazdu na Plac Rubina. Poprzednie władze przystosowały teren do potrzeb pieszych i rowerzystów a następnie… wpuszczono tam samochody. Efekt? Zapadająca się kostka brukowa i uszkodzone przez auta schody. Dlatego jeszcze w tym roku powstanie wjazd na Plac Rubina od strony ul. Reformackiej.

Nowe boisko i muzeum

Biała Podlaska od wielu lat czekała na pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki dodatkowym pieniądzom uda się je wreszcie wybudować. Trwają rozmowy dotyczące lokalizacji. W grę wchodzą: stadion Podlasia, kompleks AP TOP-54 i okolice PSW. Boisko będzie zarządzane przez miasto, aby wszystkie bialskie kluby miały do niego równy dostęp.

Koszt tego obiektu to ok. 1,5 mln zł. Połowę może pokryć ministerstwo sportu. Do końca roku ma powstać również projekt nowego stadionu piłkarskiego. Obiekt może być wybudowany na miejscu obecnego stadionu lub na obrzeżach miasta, po sprzedaży terenu gdzie obecnie grają piłkarze. Ostatnią z zapowiedzianych inwestycji jest stworzenie muzeum ikon.

– To była jedna z obietnic, które złożyłem w kampanii. Dotrzymuję słowa. Muzeum powstanie w niezagospodarowanych pomieszczeniach ofi cyny zachodniej Parku Radziwiłłowskiego – mówi prezydent Stefaniuk.