Zryw wolnych serc

Kolorowy i radosny happening był promocją życia wolnego od uzależnień. Na scenie wciąż coś się działo. Gimnazjaliści zaprezentowali dwa spektakle „Życiu tak” i „Sekret”. Wystąpiły zespoły wokalno – instrumentalne oraz kabaret „Nieśmiesznie – śmieszni”.

Były konkursy, pokazy i przemówienia. Uczniowie na spotkanie przynieśli z sobą hasła zachęcające do życia w trzeźwości. O godz. 14.00 młodzi ludzie demonstracyjnie ułożyli dłonie na sercu, aby tym gestem promować wolność serc i umysłów od uzależnień.

– To trzecia ogólnopolska, a druga w naszym mieście, akcja przeciw dopalaczom. Te substancje wciąż pojawiają się pod zmienionymi nazwami. Policjanci z naszej komendy wspólnie z Sanepidem przeprowadzili kilka akcji, zwalczających dystrybutorów niebezpiecznych substancji. W ubiegłym roku odnotowaliśmy kilkanaście przypadków kontaktu nieletnich z narkotykami. Ten happening to promocja życia bez uzależnień – mówi Jarosław Janicki rzecznik bialskiej komendy policji. Do trzeźwego życia, a nie ucieczki od niego, zachęcała Agata Reszko, przewodnicząca Młodzieżowa Rada Miasta oraz Michał Litwiniuk, zastępca prezydenta miasta.

– Jako władze miasta i jednocześnie organ prowadzący placówki oświatowe czujemy się zobowiązani do ścisłej współpracy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami. Chcemy promować zdrowy aktywny styl życia i zdecydowanie przeciwstawiać się tym, którzy sieją śmierć – podkreślił Michał Litwiniuk.