Jedyna taka szkoła

Szkoła Specjalna to wyjątkowa placówka nie tylko ze względu na fakt, że uczęszczają do niej dzieci specjalnej troski, ale dlatego, że łączy ona wszystkie aspekty wychowania i nauczania z usamodzielnianiem i przygotowaniem do dorosłego życia. Zarówno zabawa jak nauka uwzględnia indywidualny rozwój każdego dziecka, jego predyspozycje, stan emocjonalny i zdrowotny. Zorganizowanie zabawy czy też gry ruchowej w tej szkole jest prawdziwym wyzwaniem dla nauczyciela, ponieważ w grupie znajdują się zarówno dzieci z nadpobudliwością ruchowa jak również poruszające się na wózkach inwalidzkich. Każde zajęcia muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

– Mamy dobrą kadrę, która wciąż poszerza wiedzę, aby jak najskuteczniej prowadzić terapię zdrowotną i edukację – podsumowuje Barbara Trochimiuk, dyrektor szkoły. Placówka jest wyposażona we wszystkie potrzebne pomoce naukowe oraz specjalistyczne pracownie i sprzęt do terapii oraz rehabilitacji. – Pozyskujemy od sponsorów nie tylko sprzęt, ale i materiały do remontów, malowania, odnawiania, a wszystkie prace wykonują nasi pracownicy własnymi rękami – mówi z duma dyrektor.

Łzy radości

Człowiek ma potrzebę odnoszenia sukcesów. Te dzieci codziennie odnoszą sukcesy. Ogromnym sukcesem dla ucznia i jego wychowawcy jest opanowanie jednej czynności lub wyraźne wypowiedziane słowo na zajęciach u logopedy. – Potrzeby społeczne zachęciły nas do utworzenia programu wczesnego wspomagania dzieci. Obecnie obejmujemy opieką trzynaścioro dzieci wymagających terapii – mówi Barbara Trochimiuk. Do placówki zgłosiła się matka chłopca, którego rokowania medyczne nie były pocieszające. Sugerowały, że dziecko całe życie będzie przebywało w pozycji leżącej. Terapeuta podjął wyzwanie, chłopczyk samodzielnie stanął na nogi. To był oszałamiający sukces dla jego mamy, która widząc osiągnięcie synka nie potrafi ła opanować łez, wzruszeń i emocji. W każdej szkole nauczyciel i uczeń muszą włożyć dużo pracy, aby osiągnąć dobre rezultaty. W tej szkole i uczeń, i nauczyciel, muszą tej pracy włożyć wielokrotnie więcej.

Integracja poprzez sztukę

Szkoła wypracowała system wychowawczy, dydaktyczny i terapeutyczny, którego celem jest wprowadzanie dzieci specjalnej troski do życia w społeczeństwie. Organizuje wycieczki krajoznawcze, „Zieloną szkołę”, warsztaty, spotkania oraz zespoły integracyjne. Zespół muzyczny, który prowadzi Dariusz Lipicki, w składzie: perkusja, organy i gitara, bierze udział w konkursach muzycznych.

– Podczas tych konkursów tylko nasi uczniowie samodzielnie grali na instrumentach, pozostali korzystali z podkładów muzycznych – mówi z satysfakcją Barbara Trochimiuk.

Uczniowie tej szkoły odnieśli szereg sukcesów w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Jednym z wielu był „Szanuj życie bo jest święte” zorganizowany przez Wydział Katachezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie. Pamiątka konkursu był wydany album ilustrowany pracami uczestników. Dzieci, rodzice jak również nauczyciele z dumą przeglądają teraz tą publikację. Szkoła dba również o rozwój fizyczny.

Dzieci, u których nie ma co do tego przeciwwskazań, uczestniczą w zajęciach na pływalni. Wielokrotnie reprezentowały województwo lubelskie na mistrzostwach Polski, brały udział w pływackich zawodach i mityngach, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca.

Specjalna szkoła przygotowuje dzieci do dorosłego życia w społeczeństwie, natomiast społeczeństwo uczy jak żyć z poszanowaniem godności każdego jego członka.