Samorządowcy wdzięczni Solidarności

W uroczysty sposób obchodzono w Radzyniu Podlaskim 25-lecie reaktywowania w Polsce samorządów. Burmistrz Jerzy Rębek oraz wójt Wiesław Mazurek dokonali w holu Urzędu Miasta odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Znalazły się na niej słowa prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego: „Istotne jest, aby środowisko samorządowe dawało całemu polskiemu społeczeństwu, a także klasie politycznej, prawdziwy przykład najwyższych standardów w służbie publicznej”.

– Samorządność jest owocem, plonem i dziedzictwem tego, co NSZZ „Solidarność” miał w sferze idei – mówił obecny na uroczystości ks. bp Piotr Sawczuk. – Trzeba się modlić, by społecznicy, którym ogół społeczeństwa powierzył władzę nad sobą, stawali na wysokości zadania, kierowali się prawym, dobrze ukształtowanym sumieniem, by wszystkie sprawy prowadzili w dobrym kierunku, tak by ludziom żyło się lepiej, a lepsze życie nie kojarzyło się tylko ze standardem materialnym, żeby wartości nadrzędne przyświecały wszystkim zaangażowanym w samorządność – podkreślił ksiądz biskup.

Podczas uroczystej sesji rady miasta przewodniczący Adam Adamski (radny nieprzerwanie od 1990 roku) podziękował za pracę radnym wszystkich kadencji i pracownikom samorządowym. Obecnym na uroczystości wręczono pamiątkowe medale. Modlitwą uczczono pamięć zmarłych radnych Włodzimierza Dzięgi, Józefa Czekaja, Franciszka Paćko i Piotra Roli oraz burmistrza Stanisława Daniluka.