Odpust Męczenników Podlaskich

W sobotę wierni kontynuowali pielgrzymkę z Nepli do Pratulina, w którym odbyła się Liturgia, a po powrocie do Kostomłot dzień zakończyła wieczernia, czyli dziękczynna modlitwa wieczorna. W niedzielę, po uroczystym akatyście do świętych Męczenników, sumie odpustowej przy relikwiach świętych przewodniczył ks. biskup diecezji przemysko-warszawskiej Eugeniusz Popowicz, a słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Hackiewicz.

Pielgrzymkę z unickiego sanktuarium w Kostomłotach do rzymskokatolickiego Sanktuarium Unitów w Pratulinie zainicjował w 2009 ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz parafi i w Kostomłotach.

TR