Pomoc dla młodych rolników

W poniedziałek 15 czerwca upłynął pierwszy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie ze środków Unii Europejskiej. W tym roku termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych został wydłużony o miesiąc w porównaniu z latami ubiegłymi. Taką możliwość otworzyła sama Bruksela, gdyż w tym roku wchodzi nowy, dużo bardziej skomplikowany system płatności bezpośrednich.

Dla modernizujących…

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 16 marca rolnicy złożyli w skali kraju 1 mln 330 tys. wniosków, czyli około 97 procent liczby z roku 2014 i z pierwszego rozpoznania wynika, że wnioski złożone z błędami stanowią minimalny odsetek. Zważając na okoliczności to dobrze świadczy o naszych rolnikach oraz o udanej współpracy z instruktorami z ODR.

Rolnicy, którzy złożyli aplikacje do 15 czerwca mogą liczyć na otrzymanie tych dopłat w pełnej wysokości. Spóźnialscy mogą składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. nie później niż do 10 lipca, ale będą mieli obniżone dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane.

Także w lipcu ma ruszyć nabór wniosków na korzystanie ze środków w kolejnej, pięcioletniej transzy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW na lata 2014-2020, na który szczególnie niecierpliwie wyczekują rolnicy chcący skorzystać z dofi nansowania modernizacji swojego gospodarstwa, np. zakupów nowych maszyn. Jest o co się starać. Na ten cel z ogólnej kwoty programu 13,5 miliarda euro zostało przeznaczonych ponad 2,4 mld euro – równowartość niemal 10 miliardów złotych.

…i dla młodych

Warto podkreślić, że ten rok można uznać za przełomowy jeśli chodzi o wsparcie dla młodych rolników. Po pierwsze, jednym z nowych rodzajów płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są płatności właśnie dla młodych gospodarzy. Generalna zasada mówi o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40 roku życia. Płatność, która wynosi 60 euro/ ha, może być przyznawania maksymalnie przez pięć lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha.

Po drugie, nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich także w sposób szczególny stawia na wsparcie dla młodych rolników – wydzielono w nim dla nich osobną transzę blisko 720 mln euro. Resort rolnictwa informuje, że wsparcie dla „młodych” rolników będzie wielotorowe. Oprócz samej premii fi nansowej w wysokości 100 tysięcy złotych, młodzi rolnicy mogą liczyć na dodatkowe 62 euro do pierwszych 50 hektarów swojego gospodarstwa.

Dla młodych obniżono także próg wkładu własnego w programie modernizacji gospodarstw rolnych z obowiązkowych 50% do 40%. Mogą także liczyć na dodatkowe punkty w innych działaniach PROW-u, które będą oceniane właśnie na podstawie punktacji.

Po trzecie, wreszcie pojawiła się niespodzianka, w postaci środków pochodzących jeszcze z PROW na lata 2007-2013. Resort rolnictwa w komunikacie informuje, że przesunięto niewykorzystane jeszcze pieniądze z działań niecieszących się dużą popularnością, właśnie na wsparcie dla młodego rolnika. W efekcie ponad 2 tysiące osób, które znajdują się teraz na liście rezerwowej w województwie lubelskim może liczyć na premię. – Czekamy jeszcze na zgodę ze strony Komisji Europejskiej.

Na początku lipca młodzi rolnicy mogli zacząć podpisywać umowy – zapewnia resort.