Złote Pasmo chóru Kanon

Jury pod kierunkiem prof. Dariusza Dyczewskiego z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w ciągu dwóch dni wysłuchało i oceniło 34 chóry.

Łomaski uzyskał bardzo wysoką ocenę jurorów – 95 punktów na 100 możliwych. „Kanon” wykonał a cappella pieśni: „Dzisiaj wesele” w oprac. Władysława Bukowieckiego, „Ojczyzna nasza” Czesława Janczarskiego oraz kompozycję własną G. Kulickiego – „Ojczyzno miła” na chór, klarnet i fortepian. Na fortepianie zagrał Michał Dymowski, a na klarnecie– Ewa Golba.

– Jestem dumny z moich podopiecznych. Kolejne „Złote pasmo” to potwierdzenie wysokiego poziomu wykonawczego chóru. Występowaliśmyw kategorii chórów gimnazjalnych, choć połowa zespołu to uczniowie szkoły podstawowej – stwierdził Grzegorz Kulicki.

Chórzyści „Kanonu” w nagrodę wezmą udział w koncercie finałowym, który odbędzie się w grudniu br. w Lublinie.